HRX Group - Nopea ja vähäpäästöinen

HRX Group vähentää pikakuljetustensa kasvihuonekaasupäästöjä Neste MY uusiutuvalla dieselillä. Vähäpäästöinen toiminta rakentaa luottamusta ja uusia asiakassuhteita.

Pikakuljetuksiin keskittyvän HRX Groupin pikakuljetuspalvelut kattavat Suomen ja Ruotsin lisäksi Baltian ja Puolan. HRX on kasvanut nykyiseen mittaansa voimakkaan erikoistumisen kautta. 

“Kilpailu on kuljetusalalla on kovaa. HRX on keskittynyt pikakuljetuksiin, jotka ovat saatavilla 24/7 jokaisessa kohdemaassamme. Tällä alueella ja toimintamallilla kilpailijoiden määrä tippuu lähelle nollaa”, konsernijohtaja Pekka Mykkänen sanoo.

Mykkänen kertoo, että HRX:n logistiikkaketju on kehitetty kilpailemaan nopeudessa jopa lentorahdin kanssa.

“Kun tavaroiden olisi pitänyt olla perillä jo eilen, silloin käännytään meidän puoleemme, varsinkin kun kyse on suurista lähetyseristä.”

HRX:n sopimusasiakkaisiin lukeutuu mm. suuria autovalmistajia, paino- ja metalliteollisuutta, elektroniikka-alan toimijoita sekä sairaalatarvikkeiden valmistajia. 

Mykkänen kertoo, että huippunopeaksi viilattu toimitusketju ei enää yksinään riitä, vaan kilpailuetu kuljetusalalla syntyy yhä enemmän kuljetusten vastuullisuudesta.

“Kun neuvotellaan globaalien toimijoiden kanssa, ei ISO 14001-ympäristösertifikaatti enää riitä. Silloin vaaditaan paljon konkreettisempia tekoja, jotta neuvotteluissa edes päästään eteenpäin.”

“Globaali lämpeneminen on tosiasia. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä on tehtävä yritysten ympäristökuorman vähentämiseksi.”

Nopeita toimia ilmaston hyväksi

HRX:n ympäristöstrategia nojaa kolmeen tukijalkaan: materiaalitehokkuuteen, ajojen taloudellisuuteen ja uusiutuvien polttonesteiden käyttöön. 

Materiaalitehokkuutta HRX tavoittelee vähentämällä materiaalien ja energian käyttöä dokumenttien ja prosessien digitalisoinnin kautta. Samalla HRX:n terminaalien valaistukseen tuodaan liiketunnistimet, jotka sammuttavat automaattisesti valot niiltä alueilta, joita ei käytetä. Lisäksi terminaaleihin asennetaan aurinkopaneeleja.

Ajojen taloudellisuutta kohennetaan HRX:n omassa kaksivuotisessa kuljettaja-akatemiassa, jossa kuljettajat koulutetaan paitsi kuljetusalan ammattilaisiksi myös ottamaan paremmin huomioon polttoaineen kulutus ja ajoturvallisuus.

“GPS-laitteet ja anturit ovat kehittyneet paljon, ja niistä on suuri apu kuljettajien ajotottumusten ja taloudellisuuden kartoittamisessa. Odotamme näiden toimenpiteiden tehostavan kuljetusten polttoainetaloutta 10-15 prosenttia.”

Uusiutuvien polttonesteiden käyttö on HRX:n ympäristöstrategian kivijalka. Noin 200 ajoneuvon kalustolla operoivalle HRX:lle kertyy ajokilometrejä vuodessa yli 10 miljoonaa.

"Ainoa tapa vähentää kuljetustemme kasvihuonekaasupäästöjä konkreettisesti ja heti on ottaa Neste MY käyttöön."
Pekka Mykkänen, Konsernijohtaja

“Haluamme vaikuttaa kuljetustemme päästöihin välittömästi. Ainoa tapa vähentää kuljetustemme kasvihuonekaasupäästöjä konkreettisesti ja heti on ottaa Neste MY käyttöön.”

HRX käyttää Neste MY uusiutuvaa dieseliä kaikissa kotimaan kuljetuksissa. 

“Vastaavasti Baltiassa tankkaamme Neste MY:tä kaikkialla, missä sitä on saatavilla.”

Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan jätteistä ja tähteistä. Sataprosenttisesti uusiutuva polttoneste tuottaa keskimäärin 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin dieseleihin verrattuna. Mykkänen kertoo, että HRX:llä Neste MY:n valintaan vaikutti merkittävien ja nopeiden päästövähennysten lisäksi päästövähenemien helppo ja selkeä raportoitavuus.

“Neste MY:n avulla HRX pystyy lataamaan pöytään sellaisia tutkittuja lukuja, jolla voimme osoittaa että laskemme rajusti ympäristöjalanjälkeämme.” 

“Asiakkaiden luottamuksella on suuri merkitys HRX:n tulevaisuuden liiketoiminnalle, ja luottamuksen saavuttaminen on näillä toimenpiteillä helpompaa. Uskomme, että kyse ei ole ainoastaan meidän edustamme, vaan nämä toimet hyödyttävät myös asiakkaitamme. Aito win-win-tilanne”, Mykkänen iloitsee.