Muovit
26.05.2022

Uusi elämä muovijätteelle

Isabella Tonaco
Vice President, Renewable Polymers and Chemicals, Neste

Onko muovijäte todella jätettä? Vai voisiko se olla arvokas raaka-aine? Euroopassa vain pieni osa muovijätteestä kierrätetään. Kierrätysastetta on kiireesti lisättävä: määrittelemällä uudelleen muovijätteen käsite.

Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnan johtaja Isabella Tonaco avaa blogikirjoituksessaan polymeeriteollisuuden haasteita ja sitä, miten muovijätteelle voitaisiin tarjota uusi elämä. 

Puhutaanpa tehokkuudesta. Liike-elämässä se on jo tuttua. Jokainen johtaja rakastaa tehokkuutta, ja yrityksissä on jo vuosikymmenten ajan tavoiteltu parasta suorituskykyä ja pyritty tuottamaan mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä. Tehokkuus on haaste, kilpailuetu ja tuloksen kirittäjä. Liiketalouden näkökulmasta se on siis itsestään selvä tavoite. 

Tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja ympäristöongelmista on tuonut uuden näkökulman tehokkuuteen: käyttämällä luonnonvaroja tehokkaammin vähennämme toimintamme vaikutusta elinympäristöömme. Tällä kertaa ei siis ole kyse niinkään taloudellisesta tuloksesta vaan vastuullisuudesta. Resurssitehokkuus on vihreän siirtymän ytimessä. 

Polymeeriteollisuuden resurssitehokkuudessa on vielä parantamisen varaa. Muovijätettä syntyy vuosittain satoja miljoonia tonneja, ja suurin osa siitä päätyy nykyisellään poltettavaksi tai kaatopaikalle – eli jätekasaan tai savuna ilmaan. Tämä ei ole luonnonvarojen tehokasta käyttöä. 

Ristiriita kuluttajan arkeen on suuri: tunnemme olevamme kierrätyksen supersankareita, kun kannamme tyhjät muovipullot takaisin kauppaan ja lajittelemme muovit erilleen muista jätteistä. On toki tärkeää, että kannamme kaikki kortemme kekoon kierrättämällä muovit ja muut materiaalit ‒ pienet teot arjessa hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Tosiasiassa kuitenkin vain hyvin pieni osa muovijätteestä päätyy oikeasti uusiksi tuotteiksi. Euroopassa muovijätteen keräysaste on 30 % mutta kierrätysaste vain 10 %. Muovijätteestä 10 %:lle koittaa siis uusi elämä, mutta loppuosalle tuotteen elinkaaren loppu on myös raaka-aineen kierron päätepiste. 

Tästä seuraa, että jokaisen uuden tuotteen valmistukseen tarvitaan uusia raaka-aineita, jotka polymeerien kohdalla ovat enimmäkseen neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita. Fossiilisten luonnonvarojen laaja saatavuus ja käyttö vaativat veronsa. Lisäämme uutta hiiltä kiertoon jokaisen käytetyn raakaöljylitran myötä, ja tarkoituksensa täytettyään se päätyy hiilidioksidina ilmakehään. Tähän meidän on puututtava.

Yksi tapa ehkäistä muovijätteen syntymistä olisi luopua kokonaan polymeerien käytöstä. Niille on kuitenkin paljon tärkeitä käyttökohteita, siksi ne ovat erittäin arvokkaita tuotteita. Monissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotteissa polymeerejä on todella vaikea korvata. Mikäli emme halua ottaa takapakkia teknisessä kehityksessä, tarvitsemme polymeerien tuotantoon vastuullisempia ratkaisuja, joiden luomisessa petrokemian teollisuus on avainasemassa. Meidän on muutettava arvoketjuja uudenlaisiksi ja etsittävä tapoja hyödyntää raaka-aineet viimeiseen saakka käyttämällä materiaaleja yhä uudelleen. On siirryttävä polymeerien kiertotalouteen. 

Perusajatus on yksinkertainen: jäte on muutettava arvokkaaksi raaka-aineeksi, jolla voidaan korvata fossiilisia luonnonvaroja. Sen sijaan, että lisäisimme uutta hiiltä kiertoon, kierrätämme jo kierrossa olevan hiilen yhä uudelleen. On ratkaisevan tärkeää nostaa muovien kierrätysastetta merkittävästi, mutta 100 %:iin yltäminen on vaikeaa. Meillä on kuitenkin yksi valttikortti, sillä hiilen luonnollisen kiertokulun ansiosta voimme kuroa kierrätetyn muoviraaka-aineiden määrän ja muoviteollisuuden raaka-ainetarpeen välistä eroa umpeen käyttämällä uusiutuvia hiilivaroja. Käyttämällä biopohjaisia hiilen lähteitä varmistamme, ettei kiertoon päädy uutta neitseellistä fossiilista alkuperää olevaa hiiltä. Kun yhdistelemme uusiutuvia ja kierrätettyjä hiilivaroja, pääsemme ennen pitkää siirtymään lineaarisista arvoketjuista suljetun kierron arvoketjuihin. 

Näin toimimalla annamme käyttämillemme raaka-aineille uuden elämän ja nostamme polymeeriteollisuuden resurssitehokkuuden ja vastuullisuuden uudelle tasolle. Tehtävä vaatii sinnikkyyttä ja itsevarmuutta. Meidän on vastattava rohkeasti haasteeseen ja pyrittävä samanaikaisesti sekä vähentämään muovijätettä että torjumaan ilmastonmuutosta. Nämä haasteet eivät ratkea ilman aktiivisia toimia. 

Lue lisää muovijätteen vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta Nesteen Change Book -raportista

Kirjoittanut
Isabella Tonaco
Vice President, Renewable Polymers and Chemicals, Neste