Kiertotalous
22.04.2021

Kiertotaloutta vauhdittamassa – onko meillä tarvittavia edellytyksiä edistää muutosta?

Peter Vanacker
President and CEO, Neste

Toiveajattelun aika on ohi – meidän on alettava käyttää kaikkia saatavilla olevia ratkaisuja. 

Jos taloudessa olisi kyse vain kasvusta, tulevat vuosikymmenet olisivat kemianteollisuudelle helppoa aikaa, sillä muovien kysynnän odotetaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. [1] Samalla ajanjaksolla yhdyskuntajätteen vuotuisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 70 prosenttia. [2]

Euroopan vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmalla EU on kanavoinut muutostarpeen konkreettiseksi poliittiseksi strategiaksi. Tärkeä virstanpylväs on vuosi 2050. Siihen mennessä meidän pitäisi rakentaa Eurooppaan hiilineutraali kiertotalous. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2050 mennessä käytännössä kaikkien käyttämiemme resurssien tulisi olla peräisin uusiutuvista lähteistä (biotaloutta) tai niiden tulisi olla kierrätettyjä (kiertotaloutta). Lisäksi valmistamiemme tuotteiden tulisi olla kierrätettäviä. Siksi on syytä alkaa rakentaa biopohjaista kiertotaloutta.

Kemianteollisuudelle tämä tarkoittaa myös valtavia haasteita. Elämme jo sitä vuosikymmentä, joka tulee ratkaisemaan alamme, yhteiskuntamme ja planeettamme tulevaisuuden. Kello tikittää nopeasti kohti vuotta 2050.

Olemme myös jo ohi sen pisteen, jossa pelkkä tavoitteiden asettaminen riitti: meidän on alettava tehdä kestävämpiä valintoja jo tänään. Ja nämä ratkaisut ovat jo saatavilla. Siksi onkin kysyttävä: onko meillä tarvittavat edellytykset ottaa ne tehokkaasti käyttöön ja edistää toimialamme uudistumista?

Tiedämme haasteiden olevan liian suuria siihen, että niistä voitaisiin selvitä yhdellä ainoalla ratkaisulla. Sen sijaan tarvitsemme paljon eri ratkaisuja ja monialaisia ​​kumppanuuksia. Tarvitsemme tiimityötä, avoimuutta moniin eri teknologioihin ja puolueetonta arviointia siitä, miten voimme saada eniten aikaan siinä rajatussa ajassa, joka meillä on.

Me Nesteellä olemme huomanneet omakohtaisesti, että omistautuneet ja innovatiiviset ihmiset yhteistyössä oikeiden kumppaneiden kanssa voivat saada aikaan perustavanlaatuisen muutoksen. Olemme osoittaneet, että yrityksen liiketoimintamallin muutos voi avata uusia, kiinnostavia mahdollisuuksia.

Jalostamme nykyisin jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä kemikaalien, muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Vuonna 2020 Nesteen uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 10,0 miljoonalla tonnilla. Se vastaa 1,5 miljoonan EU-kansalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä tai 3,7 miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä. Kuvittele: 3,7 miljoonaa henkilöautoa on sama kuin jos Berliinin, Münchenin, Kölnin, Hampurin, Frankfurtin ja Leipzigin kaupungit olisivat "autottomia".

Vaikka biopolttoaineilla voidaan jo merkittävästi vähentää tieliikenteen ja ilmailun hiilijalanjälkeä, päättäjien on vielä määriteltävä konkreettiset suuntaviivat muille uusille ja taloudellisesti toistaiseksi kannattamattomille ratkaisuille, kuten sähköpolttoaineille.

Vastaavasti sääntelykehykset tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, miten uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistetut muovit hyväksytään markkinoilla. Esimerkkinä on niiden käyttöä muovituotteissa koskevien pakollisten kiintiöiden mahdollinen korotus. Kierrätystekniikan osalta edes mekaanisen kierrätyskapasiteetin nelinkertaistaminen ei yksin riitä EU:n nykyisten muovien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Toiveajattelun aika on ohi – meidän on alettava käyttää kaikkia saatavilla olevia ratkaisuja. Kemiallisen kierrätyksen myötä käytettävissämme on toinen, täydentävä ratkaisu.

Jäljellä on siis kysymys: onko meillä tarvittavat edellytykset ottaa kaikki vastuulliset vaihtoehdot käyttöön täysimääräisesti? Ja vaikka näin olisikin, olemmeko valmiita muuttumaan?

Jos haluamme todella vauhdittaa kiertotaloutta, vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja edistää muutosta, on muistettava, että kaikki uudet ratkaisut ja teknologiat vaativat suuria investointeja. Ja investoinnit edellyttävät ennustettavaa liiketoimintaympäristöä ja innovaatioihin kannustavaa politiikkaa, koska innovaatiosykleihin – etenkin kemianteollisuudessa – kuluu vuosia, ellei vuosikymmeniä. Asteittainen, teknologisesti edistyksellinen ja johdonmukainen poliittinen kehys voi kannustaa kaikkia alan toimijoita innovoimaan ja maksimoimaan nykyisten resurssien arvon.

Jos nämä ehdot täyttyvät, olemme valmiita edistämään muutosta kohti aidosti biopohjaista kiertotaloutta.

Artikkeli julkaistiin alun perin Handelsblattin Chemie 2021 -sivustolla 19.4.2021. 
#ceotalks

[1] Statista: Global cumulative production of plastic 1950-2050.
[2] World Bank (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.

Kirjoittanut
Peter Vanacker
President and CEO, Neste