Vastuullisuus
16.01.2021

Ihmisoikeuskäytäntöjen edistäminen Nesteen Singaporen laajennusprojektissa

Nesteen Singaporen laajennusprojektin ennustetaan työllistävän useita tuhansia työntekijöitä rakennustoiminnan ruuhka-aikana. Neste on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edistämään positiivisia ihmisoikeuskäytäntöjä toiminnassamme ja toimitusketjuissamme varmistaaksemme, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Neste Singaporen laajennusprojektiin.

Projektin suunnitteluvaiheessa vuonna 2018, ennen lopullisen investointipäätöksen tekemistä, teimme yhteistyössä Enactin kanssa ihmisoikeusriskien arvioinnin ymmärtääksemme mahdollisia ihmisoikeusvaikutuksia, joita voi esiintyä Nesteen Singaporen laajennusprojektin rakennusvaiheessa. Arvioinnissa korostettiin siirtotyöläisiä haavoittuvana ryhmänä ja tunnistettiin eettiseen rekrytointiin, kohtuullisiin palkkoihin ja työaikoihin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, valitusten esittämiseen ja oikeussuojakeinojen saatavuuteen liittyviä riskejä.

Keskustelu työntekijöiden kesken turvallisuustarkastuksen aikana

Kuva: Keskustelu työntekijöiden kesken turvallisuustarkastuksen aikana

Tämän riskinarvioinnin suositusten mukaisesti Neste toteutti vuosina 2019 ja 2020 paikallisten lakien ja määräysten lisäksi useita toimenpiteitä työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi rakennustyömaalla. Nämä toimenpiteet sisältävät vahvat esivalintakriteerit kaikille urakoitsijoille ja alihankkijoille, säännölliset työmaatarkastukset ja sosiaaliset tarkastukset sekä kahden vastuullisuusasiantuntijan sijoittamisen paikan päälle ihmisoikeus- ja kestävyysasioiden hallitsemiseksi.

Olemme rakentaneet myös jalostamotason valitusmekanismin erityisesti Nesteen Singaporen laajennusprojektille varmistaaksemme, että työmaalla työskentelevällä työvoimalla, jotka ovat pääasiassa urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijöitä, on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mahdolliset huolensa Nesteelle. Ehdotuslaatikkoja on paikan päällä useilla eri kielillä, ja niiden tarkoituksena on kerätä siirtotyöläisten mielipiteitä ja tarpeita, tunnistaa jalostamoalueen ongelmat ja tarjota tehokkaita korjaustoimenpiteitä tarpeen mukaan.

Ehdotuslaatikko

Kuva: Ehdotuslaatikkoja on useilla eri kielillä ja useassa eri paikassa, varmistaaksemme, että kaikki eri kansallisuuksiia edustavat siirtotyöläiset voivat käyttää niitä. 

Vuoden 2020 aikana Neste on seurannut tarkasti COVID-19:n vaikutuksia Singaporen laajennusprojektiin ja mukauttanut ihmisoikeusprioriteetteja sen mukaan. Lisätietoa Singaporen laajennusprojektista ja toimista työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi COVID-19:n aikana täältä.