Vastuullisuus
16.01.2021

Yhteistyö siirtotyöläisten oikeuksien turvaamiseksi Singaporessa COVID-19-pandemian aikana

Vuonna 2020 COVID-19-pandemia on aiheuttanut taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti. Vaikka monet ovat kokeneet nämä vaikutukset vakavuudeltaan vaihtuvissa määrin, vaikutukset ovat kohdistuneet suhteettomasti ihmisiin, jotka ovat jo entuudestaan haavoittuvassa asemassa.

Yksi Nesteen arvoketjussa haavoittuvimmista ryhmistä ovat olleet siirtotyöläiset, jotka työskentelevät urakoitsijoidemme palveluksessa Nesteen Singaporen laajennusprojektissa. Singaporessa suurin osa COVID-19 -tapauksista on tapahtunut siirtotyöläisten asuntoloissa, joissa virus leviää nopeasti yhteisten asumisjärjestelyjen vuoksi. Siirtotyöläisten määrä, joilla todettiin positiivinen tulos COVID-19-taudinpurkauksen alusta lähtien, oli 13.12.2020 alkaen 54 5051, mikä vastaa 93 % Singaporen kaikista tapauksista.

Osana Nesteen jatkuvaa pyrkimystä mukautua COVID-19:pandemiaan ja turvata siirtotyöläisten oikeuksia jalostamoalueellamme, olemme tehneet ennakoivaa yhteistyötä Singaporen hallituksen ja pääurakoitsijamme Technip Energiesin kanssa saadaksemme pääsyn Singaporen hallituksen hiljattain rakentamiin Quick Build Dormitories-rakennuksiin ja makuutiloihin (QBD), joissa on pienentynyt käyttöaste ja kohonnut elintaso. Olemme varanneet menestyksekkäästi 1 000 vuodetta urakoitsijoidemme käytettäväksi, ja ensimmäinen erä siirtotyöläisiä muutti vasta avattuihin QBD-rakennuksiin ja makuutiloihin joulukuussa 2020.

Standard dormitory vs Quick Build dormitory

Kuva: Normaalit makuutilat (vasemmalla) koostuvat monikerroksisista huoneistoista, joissa on yhteiset kylpyhuoneet ja jopa 20 henkilöä jakavat kerrossänkyjä. Uusissa Quick Build -rakennuksen makuutiloissa (oikealla) on parannetut elinolot ja huonekapasiteetti, ja niissä on vain 5 yhden hengen vuodetta ja oma kylpyhuone (korkeintaan 1: 5 PAX).

Sen lisäksi, että pyrimme varmistamaan urakoitsijoidemme palveluksessa toimivien siirtotyöläisten asuinolojen parantamisen, otimme vuoden 2020 aikana käyttöön toimenpiteitä suojellaksemme työntekijöitämme Nesteen Singaporen laajennusprojektissa COVID-19 aikana. Tähän sisältyy useita uusia turvallisuustoimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön turvallisten ja hygieenisten olosuhteiden varmistamiseksi riittävän sosiaalisen etäisyyden takia. Lisäksi kesä-heinäkuussa 2020 toteutimme työntekijöiden hyvinvointitutkimuksen saadaksemme paremman käsityksen siitä, miten COVID-19 ja siihen liittyvät paikalliset rajoitukset ovat vaikuttavat siirtotyöläisiin.

Turvamerkit ja turvallisuuskäytännöt

Kuva: COVID-19-turvatoimenpiteitä tuodaan esiin paikan päällä useilla kielillä, jotta eri kansalliset siirtotyöläiset pystyvät lukemaan toimenpiteistä omilla kielillään. 

Yksi prioriteeteistämme on, että työmaalla työskentelevillä työntekijöillä on oikeus tulla kuulluksi, ja ilmaista mahdolliset huolenaiheensa suoraan Nesteen työmaatason valitusmekanismin kautta.

Vuonna 2021 jatkamme tiivistä yhteistyötä liikekumppaneidemme kanssa saadaksemme siirrettyä lisää työntekijöitä QBD-rakennuksiin ja makuutiloihin, varmistaaksemme uusien hallituksen vaatimusten noudattamisen COVID-19:lle ja turvataksemme työntekijöidemme oikeuksia jalostamollamme.

Lisätietoa Nesteen ihmisoikeuskäytäntöjen edistämisestä Singaporen laajennusprojektissa täällä.

1Julkaistu Ministry of Manpower virallisella verkkosivustolla 14.12.2020.