Kumppanuudet
17.11.2021

“Meille on tärkeää, että vaatekierrätyksestä saatavat ilmastohyödyt eivät katoa logistiikan päästöihin”

15

miljoonaa kierrätettyä vaatekiloa vuosittain
 

30 000

suomalaisen ilmastopäästöt vähennetään UFF:n vaatekierrätyksellä joka vuosi

300 000

kiloa vähemmän logistiikkapäästöjä uusiutuvalla dieselillä

Maksimihyödyt vaatekierrätyksestä

 
UFF (U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr) on käytettyjen vaatteiden keräämiseen ja uudelleenkäyttöön keskittyvä yleishyödyllinen säätiö. UFF:n vaatekeräyspisteiden kautta kerättävät vaatteet myydään uudelleen UFF:n vähittäis- ja tukkumyynnissä, ja myynnistä saatava tuotto lahjoitetaan kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen Aasiassa ja Afrikassa.
 
UFF:lla on yli 1500 käytettyjen vaatteiden keräyspistettä ja 3 400 keräysastiaa ympäri Suomen. UFF toimii 281 suomalaisessa kunnassa. Vaatemyymälöitä UFF:lla on 20 eteläisessä Suomessa. 
 
UFF tukee elinikäistä oppimista koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen ja taloudellisen toimeentulon edistämisen kautta Afrikassa ja Aasiassa. UFF:n keräämät varat mahdollistavat vuosittain avun sadoille tuhansille ihmisille maailman köyhimmissä maissa kohentaen heidän elämänlaatuaan koulutuksen, pienviljelyn, yritystoiminnan ja terveyshankkeiden kautta.

  
3 haastetta, jotka UFF halusi ratkaista

1. Kuinka saada täsmällistä tietoa logistiikkaketjun ilmastopäästöistä?

UFF ajaa vuosittain noin 800 000—1 000 000 kilometriä. Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu antaa ajantasaista ja täsmällistä tietoa logistiikan ilmastovaikutuksista sekä uusiutuvan dieselin avulla saavutetuista päästövähennyksistä.

2. Kuinka maksimoida UFF:n kierrätyksen ilmastohyödyt?

UFF käyttää vaatekeräyslogistiikassaan Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä. Sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettu polttoaine vähentää UFF:n keräyslogistiikasta noin 300 000 kiloa hiilidioksidia joka vuosi, mikä maksimoi vaatekierrätyksellä saavutettavat ilmastohyödyt.

3. Kuinka näyttää suuntaa muille ilmastotyötä tekeville tahoille?

Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun tuottamaa dataa on mahdollista hyödyntää kohdennetussa sidosryhmäviestinnässä. Päästödata tarjoaa myös konkretiaa muille ilmastotyötä tekeville tahoille.

“Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu antaa meille hyödyllistä tietoa toimintamme päästöistä. Tältä pohjalta voimme analysoida tarkemmin, mistä päästöt kertyvät ja kuinka niitä voidaan edelleen alentaa.”
Pia Tanskanen, kestävän kehityksen asiantuntija, UFF

 

Ratkaisu

“Kun ihmiset valitsevat käytetyn vaatteen, se useimmiten vähentää tarpeita hankkia uusia vaatteita. Näin UFF:n liikkeestä hankitut käytetyt vaatteet säästävät merkittäviä määriä ilmastopäästöjä, joita uusien vaatteiden hankinnasta syntyisi”, kertoo UFF:n kestävän kehityksen asiantuntija Pia Tanskanen.

UFF:n keräämien vaatteiden ilmastovaikutus kasvaa vuosittain vastaamaan noin 30 000 suomalaisen ilmastojalanjälkeä. UFF:n myymälöihin kierrätysvaatteet päätyvät yli 1500 vaatekeräyspisteestä ympäri maan. Eteläisen Suomen vaatekeräys järjestetään UFF:n omalla kalustolla, kun taas keskisessä ja pohjoisessa Suomessa vaatelogistiikka hoituu kumppaniverkoston voimin. Vaatekeruu kerryttää pelkästään UFF:n omalla kalustolla vuosittain noin 800 000—1 000 000 ajokilometriä, mikä kuluttaa dieseliä keskimäärin 230 000 litraa. Fossiilisella polttoaineella ajettuna tämä kulutus tuottaisi ilmakehään noin 550 000 kiloa hiilidioksidia. 

“Meille on tärkeää, että vaatekierrätyksestä saatavat ilmastohyödyt eivät katoa logistiikan päästöihin”, Tanskanen sanoo.  UFF on käyttänyt Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä vuodesta 2017. Neste MY valmistetaan täysin uusiutuvista raaka-aineista, ja se tuottaa keskimäärin 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

“Neste MY on ollut UFF:n ilmastotyölle erittäin tervetullut innovaatio. Uusiutuvan dieselin avulla vaatekuljetusten päästöjä on voitu leikata merkittävästi ja nopeasti.”

Tulokset

UFF on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöön Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun. Palvelu antaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa Neste MY -tankkausten ilmastovaikutuksista.

“Ilmastotyö on yksi UFF:n tehtävistä, ja me haluamme kehittää omaa toimintaamme jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi. Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu antaa meille hyödyllistä tietoa toimintamme päästöistä. Tältä pohjalta voimme analysoida tarkemmin, mistä päästöt kertyvät ja kuinka niitä voidaan edelleen alentaa.”

Vuonna 2021 (marraskuuhun mennessä) UFF:n on Hiilijalanjälki -palvelun mukaan säästänyt Neste MY:n käytöllä 300 000 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä. “Tämä tarkoittaa 125 kuorma-auton vuosittaisten päästöjen vähenemää.” Tanskanen näkee Hiilijalanjäljen tarjoaman datan avaavan ovia kattavammalle  sidosryhmäviestinnälle ja ketterämmälle kampanjoinnille.  

“Tarkka data antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kohdentaa viestintäämme. Hiilijalanjälki-palvelun kautta voimme seurata vaikkapa yksittäisen kuorma-auton tankkauksia. Tätä kautta voimme laskea, millaisia päästöjä juuri tietyillä keräilyreiteillä syntyy.” 

“Viestinnän kannalta kiinnostavaa olisi esimerkiksi kertoa yksittäisen kierrätysvaatteen tarina ilmastovaikutusten näkökulmasta, jossa olisi mukana myös logistiikan osuus. Näin voimme näyttää tietä myös muille ilmastotyössä mukana oleville tahoille”, Tanskanen sanoo.

Haluatko kuulla lisää palvelusta ja kokonaisratkaisuista, joilla voimme auttaa liiketoimintaasi kehittymään? Jätä yhteydenottopyyntö ja palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Jätä yhteydenottopyyntö