Olet täällä

Porvoo ja Naantali

Nesteellä on Suomessa yksi jalostamokokonaisuus, joka koostuu viidestä tuotantolinjasta. Tuotantolinjoista neljä on Porvoossa ja viides Naantalissa. Suomessa raakaöljyn jalostuskapasiteettimme on noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa.​ Valmistamme jalostamoillamme Suomessa sekä fossiilisia että uusiutuvia tuotteita.

Porvoon jalostamo

Nesteen Porvoon jalostamotoiminnot sijaitsevat Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemianalan keskittymä. Nesteen jalostamolla Porvoossa työskentelee noin 1 150 henkilöä.

Porvoossa on yhteensä neljä tuotantolinjaa ja yli 40 tuotantoyksikköä, mukaan lukien kaksi NEXBTL-yksikköä, jotka tuottavat uusiutuvaa Neste MY dieseliä. Porvoon jalostamon tuotanto on pitkälle automatisoitua ja nykyaikaista – jalostamo on itse asiassa yksi tehokkaimmista ja monipuolisimmista jalostamoista Euroopassa. 

Porvoossa raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 10,5 miljoonaa tonnia vuodessa eli 206 000 barrelia päivässä. Raakaöljyn lisäksi Porvooseen tuodaan myös muita syöttöaineita, joten kokonaistuotantokapasiteetti on yhteensä noin 13,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Porvoon jalostamon tärkeimmät tuotteet ovat liikennepolttoaineet (diesel, bensiini), laivapolttoaineet ja perusöljy.

Liki 8 miljoonaa kuutiometriä varastotilaa

Porvoon maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä on varastotilaa raaka-aineille ja tuotteille yhteensä liki 8 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi Nesteellä on Porvoossa öljysatama ja jakeluterminaali. Nesteen Porvoon satama on tonnimäärältään Suomen satamista suurin ja laivakäyntejä on vuosittain noin 1100–1400.

Naantalin jalostamo

Naantalin jalostamo

Nesteen Naantalin jalostamotoiminnan vahvuutena ovat erikoistuotteet, kuten liuottimet, bitumit ja pienmoottoribensiinit. Neste työllistää Naantalin jalostamolla noin 350 henkilöä.

Naantalissa raakaöljyn jalostuskapasiteetti on noin 58 000 barrelia päivässä ja tuotanto noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa.  

Nesteellä on Naantalissa yli miljoona kuutiometriä varastotilaa raakaöljylle ja öljytuotteille. Naantalin jalostamolla on yli 20 tuotantoyksikköä ja suuri säiliöalue, jossa on 170 säiliötä. Säiliöalue mahdollistaa räätälöityjen erikoistuotteiden toimittamisen asiakkaille.

Suomen viidenneksi suurin satama

Naantalissa sijaitsee satama ja jakeluterminaali. Naantalin öljysatama on liikennemäärältään Suomen viidenneksi suurin satama. Siellä käy vuosittain noin 350 alusta, ja sen kautta kuljetetaan noin neljä miljoonaa tonnia öljyä ja öljytuotteita vuodessa.