27 Lokakuu 2021

Neste laajentaa ilmastositoumuksiaan ja asettaa tavoitteen Scope 3 -päästöille sekä allekirjoittaa Business Ambition for 1.5°C -aloitteenNeste Oyj, Lehdistötiedote, 27.10.2021 klo 12

Nesteellä on kaksi olemassaolevaa, kunnianhimoista ilmastositoumusta: hiilineutraalin tuotannon (Scope 1 & 2*) saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä ja asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Neste on nyt päättänyt asettaa koko arvoketjun kattavan, konkreettisen tavoitteen Scope 3* -päästöille vähentääkseen myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä** 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Tämä tavoite saavutetaan Nesteen muutoksella kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen osuuden lisäämistä, sekä työskentelemällä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme.

Nesteen laajennettu vastuullisuusvisio kattaa ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet, toimitusketjun ja raaka-aineet. Nesteen ilmastositoumukset osoittavat edelläkävijyyttä ja päättäväisyyttä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja Neste allekirjoittaa Business Ambition for 1.5°C*** -aloitteen. Neste jatkaa ilmastositoumuksiensa rakentamista siten, että ne ovat linjassa 1,5 asteen päästöskenaarioiden, Science Based Targets -aloitteen (SBTi)*** kriteerien ja suositusten mukaisia. SBTi:n hyväksymisprosessi alkaa heti, kun öljy- ja kaasuteollisuuden alakohtaiset ohjeet on julkistettu.

“Laajentamalla ilmastositoumuksemme kattamaan Scope 3 -päästöt ja sitoutumalla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin Business Ambition for 1.5°C -aloitteen allekirjoittamisen myötä Neste liittyy kunnianhimoisia ilmastotoimia toteuttavien visionääristen edelläkävijöiden joukkoon. Jatkamme muutostamme kohti uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja ja varmistamme, että koko arvoketju on linjassa maailmanlaajuisen tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tämä edellyttää yhtiömme omaa toimintaa laajempaa muutosta. Tarvitsemme uusia toimintatapoja, uusia innovatiivisia teknologioita ja yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaniemme kanssa”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Konkreettisena esimerkkinä Scope 3 -päästöjen vähentämisessä Neste etsii jatkuvasti mahdollisuuksia optimoida logistiikkaverkostoa ja lisätä päästöjen näkyvyyttä koko verkostossa yhdessä kumppaniensa kanssa. Yksi keskeisistä tekijöistä on uusiutuvien ja muiden vähäpäästöisten ratkaisujen käytön lisääminen. Esimerkiksi vuonna 2020 suurin osa Nesteen Suomen tuotejakelulogistiikasta käytti Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta ja vuonna 2021 Suomen tuotejakelulogistiikka käyttää lähes kokonaan uusiutuvaa dieseliä.

*) Scope 1, 2 ja 3 -päästöt Greenhouse Gas -protokollan mukaisesti. Scope 1 ja scope 2 sisältävät omaan tuotantoomme liittyvät päästöt. Scope 3 sisältää kaikki muut merkittävät päästöt koko arvoketjussamme. Nesteelle tärkeimmät Scope 3 -kategoriat ovat myytyjen tuotteiden, ostettujen tavaroiden ja palveluiden käyttö sekä raaka-aine- ja tuotekuljetukset.
**) Myytyjen tuotteiden päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytön päästöt myydyn energian kokonaismäärällä (gCO2e/MJ).
***) Science Based Targets -aloite (SBTi), on CDP:n, YK:n Global Compactin (UNGC), World Resources Instituten (WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) välinen kumppanuus, joka ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia antamalla yrityksille mahdollisuuden asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Tieteeseen perustuvat tavoitteet osoittavat, kuinka paljon ja nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään estääkseen pahimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset. Business Ambition for 1.5°C -aloite, joka on osa SBTi:tä, on aloite yrityksille, jotka sitoutuvat kiireellisiin ilmastotoimiin 1,5 asteen mukaisesti.


Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Nesteen ilmastositoumukset

Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi