27 Maaliskuu 2023

Neste ja Terntank allekirjoittivat sopimuksen kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen

Neste Oyj, Uutinen, 27.3.2023

Kuva: Terntankin tankkerit kuljettavat raaka-aineita Nesteen jalostamoille ja jalostamoilta valmiita tuotteita. Uudet alukset voivat kulkea e-metanolilla, ja niissä on taittuvat imupurjeet. Lähde: Terntank A/S

Neste on solminut aikarahtaussopimuksen Terntank Rederi A/S:n kanssa kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista. Alukset on räätälöity kuljettamaan erilaisia nestemäisiä lasteja mukaan lukien uusiutuvia raaka-aineita kuten jäte- ja tähdeperäisiä öljyjä ja -rasvoja Nesteen jalostamoille. Jalostamoilla aluksiin lastataan valmiita tuotteita, kuten uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta merikuljetusta varten. 

Kasvatamme uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantokapasiteettiamme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kumppanuus Terntankin kanssa tukee sitoutumistamme vastuullisuuteen, erityisesti tavoitteeseemme vähentää päästöjä koko arvoketjussa. Näiden alusten avulla jatkamme kuljetuksista aiheutuvien päästöjen ja ympäristövaikutusten pienentämistä. Olemme iloisia yhteistyöstä Terntankin kanssa”, kertoo Lauri Helin, logistiikkajohtaja, Nesteen öljytuotteet -liiketoimintayksiköstä. 

“On hienoa, että Neste on jälleen aikarahtauskumppanimme 10 vuoden tauon jälkeen. Olemme iloisia siitä, että pystymme tarjoamaan heille edistykselliset tuotetankkerit ja innovatiivista teknologiaa laivaliikenteen ympäristövaikutusten minimoimiseksi sekä hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseksi yhdessä”, sanoo Tryggve Möller, Terntankin omistaja.  

Vähäpäästöiset ratkaisut merikuljetuksiin 

Tankkereissa on taittuvat imupurjeet ja kaksoispolttoainemoottori, joissa voidaan käyttää e-metanolia. E-metanoli tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista ja uusiutuvasta energiasta Power-to-X-teknologiaa hyödyntäen. Innovatiivinen muotoilu ja aluksen päästöjä vähentävät teknologiat pienentävät Nesteen laivakuljetusten ympäristövaikutuksia ja päästöjä. Nämä seuraavan sukupolven tuotetankkerit ovat edelläkävijöitä kansainvälisen merenkulkuorganisaation International Maritime Organizationin asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Terntankin tilaamat uudet tankkerit voivat kumpikin kuljettaa 15 000 tonnia kemikaaleja. Ne on suunnitellut Kongsberg, ja ne valmistaa CMHI Jinling Shipyard Yangzhoussa, Kiinassa. Alukset on määrä toimittaa toisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2025 sekä vuoden 2026 alussa. 

Uudet tankkerit on vahvistettu jääolosuhteita varten, ja niissä on Terntankin Hybrid Solution® sähköinen virransyöttöjärjestelmä, akkuyksikkö, ja ne voidaan kytkeä maissa olevaan virtajärjestelmään. Alukset voivat operoida uusilla vähäpäästöisillä polttoaineilla, kuten e-metanolilla, saavuttaakseen tavoitteet nettonollapäästöistä. Terntankilla on mittava kokemus tämäntyyppisten alusten operoinnista, minkä avulla minimoidaan päästöt asutettujen alueiden lähellä, kuten satamissa.

Lisätietoja:

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Terntank: John Sten, Terntank Rederi A/S, +46 702 65 15 18

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

Terntank in brief

Terntank is a leading tanker operator in the North Sea and Baltic Sea regions with ten ice-strengthened vessels. Terntank offers the best choice and long-term value for responsible customers to minimise environmental impacts of their energy supply chains. Maritime safety, emission reductions, the protection of the sensitive marine environment and the well-being of the crew have always been the top priorities of the company. The company carries proudly its role as a forerunner in deploying new innovative technologies towards carbon-neutral shipping. Terntank is a family-owned shipowner having its roots deep in the Swedish archipelago, in the island of Donsö. Read more: Terntank.com