9 Maaliskuu 2023

Neste Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 6 vuotta, ja 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 10 vuotta

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 9.3.2023 klo 20.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan jonka maturiteetti on 6 vuotta, ja jolle se maksaa kiinteää 3,875 prosentin korkoa, ja 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 10 vuotta, ja jolle se maksaa kiinteää 4,250 prosentin korkoa, 6.3.2023 perustetun EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Neste Oyj hakee joukkovelkakirjalainojen listaamista Euronext Dubliniin.

Liikkeeseenlaskuista saatavat varat käytetään hankkeiden ja investointien rahoittamiseen Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa. Pääjärjestäjinä transaktiossa toimivat BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp.

Lainaohjelman esite ja vihreän rahoituksen viitekehys ovat saatavilla Neste Oyj:n verkkosivuilla www.neste.com/investors/credit/prospectuses ja www.neste.com/investors/credit/green-finance.

”Olemme erittäin tyytyväisiä vahvaan ja laajaan sijoittajakysyntään, jota kuvastaa uusien vihreiden joukkovelkakirjalainojemme moninkertainen ylimerkintä. Menestyksekäs lopputulos osoittaa vahvan tuen Nesteen visiolle olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa”, sanoo Martti Ala-Härkönen, Nesteen talous- ja rahoitusjohtaja.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:

Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT, Neste, puh: 040 737 6633
Katariina Perkkiö, rahoitusjohtaja, CRO, Neste, puh: 050 458 1492

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.com.

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Neste Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa taikka olosuhteissa, jotka kuvataan lainaohjelman esitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.neste.com/investors/credit/prospectuses. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta. Mikä tahansa Yhdysvaltain ulkopuolella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen toteutetaan offshore‑transaktiona Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettuun Regulation S ‑säännökseen perustuen sekä lainaohjelman esitteen keinoin.

Vain UK MiFIR/MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (UK MiFIR/MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa).