9 Kesäkuu 2023

Neste ja Destia pilotoivat päästöjä vähentävää ratkaisua Helsingin Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa – datan avulla uusiutuvan polttoaineen käyttö tehdään läpinäkyväksi

Neste Oyj, Uutinen, 9.6.2023

Kuva: Destia

Neste ja Destia pilotoivat uutta ratkaisua, joka vähentää päästöjä ja tarjoaa luotettavan datan polttoaineen käytöstä Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa Helsingissä. Sen lisäksi, että Destia käyttää Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotetta, uusi ratkaisu poistaa manuaalisen raportoinnin tarpeen ja tarjoaa tarkan datan työkoneiden polttoainekulutuksesta ja vaikutuksesta hankkeen päästöihin. Tämä on tärkeää, koska tehokkaan raportoinnin tarve on kasvanut vastuullisuusraportointivaatimusten myötä ja se tukee myös hankkeen tilaajien, Helsingin kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n, ilmastotavoitteita. 

Kaupunkiliikenne Oy tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Työmaiden päästöjä taklaamme Päästöttömät työmaat Green Deal -sopimuksen avulla. Olemme sitoutuneet siihen, että työmaamme ovat fossiilittomia vuodesta 2026 alkaen. Tavoitteemme on kunnianhimoinen täysin päästöttömiä ratkaisuja vielä odottaessamme. Pyrimme työmaiden vähäpäästöisyyteen asettamalla päästöluokkavaatimuksia työmailla käytettävälle kalustolle, hyödyntämällä työmailla uusiutuvaa sähköä ja käyttämällä polttoaineiden osalta olemassa olevia ratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoöljyä. Olemme iloisia, että Kalastamasta Pasilaan -hankkeessa on otettu käyttöön ratkaisu, joka auttaa meitä vihreän siirtymän tavoitteissamme”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Maija Sarpo Kaupunkiliikenne Oy:stä, joka hallinnoi Helsingin joukkoliikenneinfraa ja omistaa raitiovaunukaluston.

Uutta toimintamallia testataan yhdellä työmaalohkolla Hermannin rantatiellä vuoden 2023 loppuun asti.

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on valmis ratkaisu työkoneiden päästöjen vähentämiseen, ja sen avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %* polttoaineen koko elinkaaren aikana verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Työmaiden haasteena on ollut uusiutuvan polttoaineen käytön seuranta ja raportointi, kun työmaalla on useita toimijoita. Olen iloinen, että Destian kanssa voimme pilotoida ratkaisua, joka auttaa työmaita vähentämään päästöjään. Uusien toimintamallien luominen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Destia on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja se pyrkii tavoitteeseen monin keinoin, joista yksi on uusi Hiilineutraali infratyömaa -konsepti. Konsepti mahdollistaa erilaisten rakennuskohteiden toteuttamisen hiilineutraalisti sisältäen hiilijalanjäljen laskennan ja raportoinnin, aktiiviset päästöjen vähennystoimenpiteet sekä jäljelle jääneen hiilijalanjäljen kompensoinnin. 

Infratyömailla käytettävät ajoneuvot ja koneet aiheuttavat merkittävän osan työmaiden kasvihuonekaasupäästöistä. Isojen koneiden sähköistyminen ei tapahdu lähivuosien aikana, joten uusiutuvan polttoaineen käytöllä on suuri merkitys hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamisessa. Nesteen kanssa pilotoitava uusi ratkaisu auttaa meitä vähentämään myös epäsuoria päästöjämme, koska voimme tarjota myös hankkeella työskenteleville alihankkijoillemme mahdollisuuden tankata uusiutuvaa polttoainetta”, sanoo Erno Martin, Destian hiilineutraaliudesta vastaava kehityspäällikkö.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Lisätietoja:

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Destia: Erno Martin, kehityspäällikkö, Destia, sähköposti: erno.martin@destia.fi, puh. +358 40 864 4387
Destian viestintä, sähköposti: tiedotus@destia.fi

Helsingin kaupunki: viestinta@kaupunkiliikenne.fi

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

Destia lyhyesti

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 600 miljoonaa euroa. www.destia.fi