21 syyskuu 2022

Neste on toteuttanut uusiutuvia polttoaineita tuottavan yhteisyrityksen perustamisen Marathon Petroleumin kanssa Yhdysvalloissa

Neste Oyj, Pörssitiedote, 21.9.2022 klo 16.00

Neste ja Marathon Petroleum (Marathon) ilmoittivat 1.3.2022 sopineensa 50/50 yhteisyrityksen perustamisesta uusiutuvan dieselin tuottamiseksi Marathonin Martinezissa, Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin (Martinez Renewable Fuels -projekti) valmistuttua. Kaikki vaadittavat kaupan ehdot ovat täyttyneet, mukaan lukien vaadittavien lupien ja viranomaishyväksyntien saaminen, ja Neste ja Marathon ovat tänään toteuttaneet järjestelyt Martinez Renewables -nimisen yhteisyrityksen perustamiseksi.

“Martinez Renewablesin perustaminen on merkittävä askel Nesteen uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamisessa. Kumppanuus vahvistaa asemaamme Yhdysvalloissa uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen sijaitessa kasvavalla Kalifornian markkinalla. Tämän myötä Nesteestä tulee maailmanlaajuinen uusiutuvan dieselin, uusiutuvan lentopolttoaineen sekä polymeerien ja kemikaalien uusiutuvien raaka-aineiden tuottaja, jolla on tuotantoa Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus.

Martinez Renewablesin kautta Neste hankkii 50 prosentin osuuden Martinez Renewables Fuels -projektista. Laitoksen operoinnista vastaa Marathon, ja laitoksessa tuotettavat tuotteet jaetaan tasan yhteisyrityksen kumppaneiden välillä. Valmistuttuaan Martinez Renewablesin arvioidaan kasvattavan Nesteen vuosittaista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli 1 miljoonalla tonnilla (365 miljoonalla Yhdysvaltain gallonalla). 

Martinez Renewablesin tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa. Esikäsittelylaitoksen toiminnan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 toisella puoliskolla, ja tuotantolaitoksen arvioidaan pystyvän tuottamaan 2,1 miljoonaa tonnia (730 miljoonaa Yhdysvaltain gallonaa) vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. 0800 94025 / media@neste.com  (tänään 21.9. klo 17.30 saakka ja muutoin arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi