14 Heinäkuu 2021

Neste kannattaa EU:n Fit for 55 -pakettiaNeste Oyj, Uutinen, 14.7.2021

Euroopan komissio on julkaissut tänään Fit for 55 -pakettinsa, jonka tavoitteena on leikata vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Neste kannattaa EU:n pitkän aikavälin linjauksia ja toimia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Seuraavaksi lainsäädäntöaloitteesta keskustellaan Euroopan unionin neuvostossa sekä Euroopan parlamentissa.

"Fit for 55 -paketti näyttäisi antavan lisää työkaluja ilmastokriisin torjuntaan tämän vuosikymmenen aikana nostamalla päästövähennysten tavoitteita talouden eri sektoreilla. Paketti tukee uusiutuvien polttoaineiden markkinan kasvua sekä tie- että lentoliikenteessä. Komission ehdotus EU:n laajuisesta uusiutuvien lentopolttoaineiden kasvavasta minimijakeluvelvoitteesta vuodesta 2025 alkaen luo suuren markkinan ja vähentää lentoliikenteen päästöjä progressiivisesti. Paketti tukee myös Nesteen ilmastositoumuksia, kuten tavoitettamme tehdä tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Kun komission ehdotukset etenevät nyt lainsäädäntöprosessiin, on tärkeää nostaa kunnianhimon tasoa edelleen ja keskittyä päästöjen leikkaamiseen monilla erilaisilla ratkaisuilla sen sijaan, että keskityttäisiin vain tiettyihin teknologioihin", sanoo Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan päästöjen vähentämiseksi

Neste uskoo vahvasti siihen, että yhteiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii kaikkien mahdollisten ratkaisujen hyödyntämistä. Sähköautojen määrän nopea kasvu Euroopan teillä on loogista ja tervetullutta, kun samaan aikaan sähköntuotanto muuttuu päästöttömäksi. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin uusiutuvia polttoaineita sähköautojen rinnalle, sillä polttomoottoreita käytetään vielä pitkään varsinkin raskaissa ajoneuvoissa.

Euroopassa autojen keski-ikä on yli 10 vuotta. Tämä merkitsee sitä, että monet nyt myytävät uudet ajoneuvot ovat käytössä vielä 15–20 vuotta. Etenkin raskaissa ajoneuvoissa polttomoottoreita ja uusiutuvia polttoaineita – sekä biopolttoaineita että niin sanottuja sähköpolttoaineita (power-to-x) – tarvitaan pitkälle tulevaisuuteen. Polttomoottorihan ei ole ongelma, kun sen käyttämä polttoaine on uusiutuvaa ja vastuullisesti tuotettua. Jo nykyisin 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta käyttävät asiakkaat voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjään jopa 90 %* verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Ilmailuala on jo edennyt oikeaan suuntaan sitoutumalla hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 eteenpäin. Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajana Neste on sitoutunut auttamaan ilmailualaa ehdotetun EU:n laajuisen velvoitteen täyttämisessä.

Vastuullisen hankinnan periaatteidensa mukaisesti Neste kehittää jatkuvasti tulevaisuudessa käytettävien raaka-aineiden saatavuutta. Näitä ovat uudet, heikkolaatuiset jätteet ja tuotantojätteet sekä maa- ja metsätaloudesta syntyvät jätteet, levät sekä kiinteä yhdyskuntajäte. Neste tutkii myös power-to-x-teknologian käyttöä uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa. EU:n linjausten jatkuvan tuen myötä Neste kartoittaakin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia uusille uusiutuville ratkaisuille polttoaineissa ja materiaaleissa.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähennysten laskemisessa käytetty menetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Lisätietoja: Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste, puh. +358 50 458 5123.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: