Vastuullisuus
16.01.2021

Kaliforniassa koulubussit kulkevat Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä

Käyttämällä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä koulubusseissaan Twin Riversin koulu Yhdysvalloissa voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi .

Sacramenton lähellä sijaitseva Twin Riversin yhtenäinen koulupiiri saavutti merkittävän virstanpylvään ilmastotoimintasuunnitelmassaan vaihtamalla 75 dieselkäyttöistä koulubussia käyttämään Nesteen toimittamaa Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä. Tämän seurauksena kaikki koulubussit ovat täysin fossiilivapaita. Koska Neste MY Uusiutuva Diesel on drop-in polttoaine, tarkoittaen, että polttoainetta voi käyttää ilman lisäinvestointeja ja muutoksia, Twin Rivers onnistui saavuttamaan virstanpylvään käytännössä yhdessä yössä.

"Dieselmoottoreilla toimineet koulubussit vaikuttivat ilmansaasteisiin ja ilmastonmuutokseen. Neste MY Uusiutuvan Dieselin käyttöönoton jälkeen pystymme ehkäisemään näitä kahta suurta ongelmaa. Ainoa vaihtoehtomme elinvoimaisemman ja vastuullisemman tulevaisuuden luomisesta Twin Riversin lapsille ja yhteisöille, oli siirtyä fossiilisesta polttoaineesta uusiutuvaan dieseliin," kertoi Twin Rivers USD:n kuljetusjohtaja Timothy Shannon.

Twin Rivers USD on Kalifornian 28. suurin koulupiiri, jossa opiskelee 26 000 opiskelijaa. Koulupiiri on jo pitkään tehnyt työtä muuttaakseen koulubussinsa "vihreämmiksi", esimerksiki käyttämällä sähköllä toimivia busseja. Vaihtamalla yksinkertaisesti polttoainetyyppejä, Twin Rivers saavuttaa 90 %* kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen polttoaineen elinkaaren aikana laskettuna jäljellä olevasta dieselmoottorilla varustetusta autokannastaan. 

Neste, Van De Pol Petroleum ja Twin Rivers solmivat pitkän aikavälin sopimuksen Neste MY Uusiutuva Dieselin käytöstä kaikkiin dieselmoottorisiin koulubusseihin. Yhteistyössä oli tärkeää, että siirtyminen uusiutuvaan dieseliin ei maksa koulupiirille tai veronmaksajille ylimääräistä. Ympäristöhyötyjen ohella Twin Rivers voi myös odottaa näkevänsä erinomaisen suorituskyvyn ja pienemmät ylläpitokustannukset.

"Uusiutuva diesel voi paitsi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja edistää myös kiertotaloutta. Olisi hienoa, että Neste ja Twin Rivers veisivät kumppanuutemme seuraavalle tasolle käyttämällä koulupiirin jätettä uusiutuvan dieselin raaka-aineena," sanoi Carrie Song, Nesteen Amerikan Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja.

Normaaleissa olosuhteissa Kaliforniassa yli 25 000:ta koulubussia tuo miljoonia opiskelijoita kouluun päivittäin. Noin 65 % näistä ajoneuvoista käyttää fossiilista dieseliä. Onneksi, Neste tarjoaa koulupiireille mahdollisuuden vaihtaa uusiutuvaan dieseliin edullisesti ja helposti. 

Nesteen uusiutuva diesel valmistetaan uusiutuvista ja kestävästi tuotetuista jäte- ja tähderaaka-aineista, kuten käytetystä paistoöljystä. Nämä jätteet ja tähteet tulevat muun muassa ravintoloista ja monista muista teollisuuskeittiöillä varustetuista paikoista. 

Neste on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen tehdä tuotannostaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi Neste tutkii ja kehittää uuden sukupolven raaka-aineita, kuten kiinteä yhdyskuntajäte, metsätalousjätteet ja jopa energian muuntaminen nesteiksi.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähennysten laskemisessa käytetty menetelmä on EU: n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28 / EY) mukainen.