Vastuullisuus
21.10.2021

Mikä merkitys markkinoinnilla on sosiaaliseen vastuullisuuteen ‒ ja miten rohkeilla kannanotoilla voi vaikuttaa?

Tytti Stranding
Markkinointipäällikkö, Marketing & Services, Neste

Sosiaalinen vastuullisuus on noussut entistä voimakkaammin esille yritysten vastuullisuustyössä. Itse koen, että myös markkinoinnin keinoin siihen halutaan ottaa vahvemmin kantaa. 

Viimeisen kahden vuoden aikana tekemiseen on varmasti osaltaan vaikuttanut koronapandemian mukanaan tuomat moninaiset muutokset ihmisten elämään ja arkeen. Jäin miettimään, mikä merkitys markkinoinnilla on sosiaaliseen vastuullisuuteen, ja miten itse olemme rohkeilla kannanotoilla ja vilpittömällä auttamisen halulla voineet vaikuttaa.

Voiko turvattomuuden tunteelle tehdä jotain? 

Viimeisen neljän vuoden aikana olen saanut olla mukana tekemässä merkityksellisiä sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä tekoja markkinoinnin keinoin. Näistä tuorein avauksemme on kansainvälisenä Tyttöjen Päivänä 11.10.2021 toteuttamamme Tyttöjen Taksi -kampanja, jonka teimme yhteistyössä Neste K -liikenneasemaketjun sekä Taksiyhtiö Kovasen kanssa. 

Halusimme tarttua maailmalla levinneeseen ilmiöön #textmewhenyougethome, sillä kenenkään ei tulisi pelätä liikkua ulkona ja jokaiselle kuuluu oikeus turvalliseen kotimatkaan. Tuhannelle suomalaiselle toteuttamamme kyselytutkimuksen* mukaan jopa 81 % naisista Suomessa kokee turvattomuuden tunnetta liikkuessaan yksin ulkona, erityisesti ilta- ja yöaikaan. 

Luku on mielestäni pysäyttävän suuri ja se sai meidät nostamaan tärkeän teeman keskusteluun, aktivoiden ihmisiä myös jakamaan kehitysideoita turvattomuuden tunteen vähentämiseksi.  

Tavoitteemme ensimmäinen vaihe täyttyi, sillä aihe kyselytuloksineen nousi median kautta keskusteluun. Halusimme myös tehdä jotain konkreettista, joten tarjosimme Taksiyhtiö Kovasen kanssa turvallisia ja maksuttomia taksikyytejä kotiin tytöille, nuorille naisille sekä sellaiseksi itsensä kokeville yhden viikonlopun ajan. Vastaanotto oli lämmin ja saimme paljon positiivista palautetta siitä, että olimme turvanneet monelle kotimatkan. Seuraavaksi tavoitteena on löytää taho, jonka kanssa saatuja kehitysideoita voidaan viedä eteenpäin. 

Voiko stereotypioille ja korona-arjelle tehdä jotain? 

Olemme jo useamman vuoden aikana myös ottaneet kantaa tyttöjen ja naisten kokemiin ennakkoluuloihin ajotaitoja kohtaan Nainen ratissa -kampanjamme avulla. Alkuvuodesta teettämämme kyselytutkimuksen** mukaan 38 % naisista on kokenut ennakkoluuloja omia ajotaitoja kohtaan. Olemme halunneet kampanjan avulla lopettaa aiheeseen liittyvän vitsailun ja haitalliset stereotypiat, joita valitettavasti edelleen, vielä vuonna 2021, yhdistetään sanapariin “nainen ratissa”. 

Kaikista sosiaalisen vastuullisuuden projekteista Pakoauto arjesta -kampanja on kuitenkin ollut ehdoton suosikkini. Miksi? Siksi, että se oli vahvasti sidoksissa juuri oikeaan hetkeen, kun lockdown oli alkuvuodesta 2021 päällä ja koronapandemia oli kurittanut meitä kaikkia jo pidemmän tovin. 

Halusimme tarjota suomalaisille vapauden tunnetta ja irtiottoa arjesta yhdessä kumppaniemme Bavaria Laakkosen sekä ALD Automotiven kanssa. Hakemuksia tuli yli 9 000, joista 70:lle onnekkaalle tarjoutui mahdollisuus päästä nauttimaan maksuttomasta ja vähäpäästöisestä viikonloppuautoilusta Suomen rajojen sisällä. Kampanja herätti vilpitöntä iloa hetkeen, jolloin monella seinät tuntuivat kaatuvan päälle. Teko sai kiitosta lämminhenkisyydestä sekä siitä, että olimme oikeaan aikaan oikean asian kanssa liikkeellä. Kampanja toteutettiin vilpittömästä halusta ilahduttaa ihmisiä. 

Pitkäjänteinen työ molempien tekojen osalta on tuottanut tulosta, sillä aiheet ovat nousseet usean median kautta esille ja olemme päässeet keskustelemaan niistä myös MTV:n Uutisaamun lähetyksiin.

Rohkeus, näkemys ja merkitys ratkaisevat

Sosiaalisen vastuullisuuden ja markkinoinnin yhdistäminen voi pitää sisällään omat sudenkuoppansa, sillä tekeminen voi näyttäytyä myös päälleliimatulta. Itse olen pohtinut tekemistä seuraavan kolmen kohdan kautta:

  1. Ensiarvoisen tärkeää on se, että yhteys vilpittömän auttamisen halun ja yrityksen liiketoiminnan välillä on olemassa
  2. Ilman dataa ja insightia teot voivat jäädä ohuiksi eivätkä herätä kiinnostusta ja aitoa keskustelua
  3. Merkitys syntyy ottamalla rohkeasti kantaa ja uskaltamalla olla jotakin mieltä 

Minulle tärkeintä on ollut se, että tekeminen on aitoa ja lähellä omia arvoja, ja että voimme käyttää resursseja hyvän tekemiseen ja merkityksellisten asioiden esille nostamiseen. Kirsikkana kakun päällä ovat tietysti kumppanit, joiden kanssa yhdessä tehdessä hyvät ideat näkevät päivänvalon. Innostunein mielin kohti tulevia, uusia tekoja! 

*) Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa aikavälillä 1.-3.10.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-74-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

**) Tutkimus toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 7.-21.2.2021. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18-75-vuotiaat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

 

Kirjoittanut
Tytti Stranding
Markkinointipäällikkö, Marketing & Services, Neste