Vastuullisuus
23.09.2022

Neste x Responsible Care - 30 vuotta yhteistyötä kestävämmän kemianteollisuuden puolesta

Responsible Care on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen aloite, jonka tavoitteena on sitouttaa yritykset, kansalliset kemianteollisuuden järjestöt ja niiden kumppanit edistämään jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja saavuttamaan huippuosaamista ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoimissa. Aloite käynnistettiin Kanadassa vuonna 1985. 

Suomessa Kemianteollisuus ry käynnisti ohjelman vuonna 1992, jolloin myös Neste liittyi uuteen ympäristö-, kestävyys- ja turvallisuusohjelmaan.Yhtenä ensimmäisistä liittyjistä Neste on nyt 30 vuoden jälkeen edelleen ylpeä Responsible Care -ohjelman jäsen. Nykyään myös Nesteen Singaporen jalostamo on sitoutunut  ohjelmaan liityttyään Singapore Chemical Industryyn vuonna 2019.

Vastuullisuus on ollut jo vuosikymmeniä yksi tärkeimmistä painopistealueistamme

Nesteen Environmental Compliance -yksikön johtaja Kai Larnimaa korostaa Nesteen pitkäjänteistä ja tavoitteellista ajattelutapaa vastuullisuusasioissa, mikä näkyi jo vuosikymmeniä sitten.

"Olin jo töissä Nesteellä, kun Responsible Care -ohjelma käynnistettiin. Neste oli yksi suurista yrityksistä, jotka liittyivät ohjelmaan heti ja sitoutuivat siihen sataprosenttisesti. Ohjelmaan osallistuminen oli Nesteelle merkittävä asia, sillä yrityksellämme oli jo hyvin pitkä kokemus ympäristöjohtamisessa, kuten vastuullisuutta tuolloin kutsuttiin. Toisaalta kemianteollisuudessa oli sattunut paljon turvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyviä vaaratilanteita erityisesti 1980-luvulla", Larnimaa toteaa.

Nesteen vastuullisuustyöllä on pitkät perinteet - jopa yli 30 vuotta vanhat. Jo vuonna 1969 Nesteelle perustettiin ympäristöosasto ja kokoaikaisen ympäristöpäällikön toimi. Responsible Care -ohjelma vaikutti kuitenkin 1990-luvulla siihen, millainen yritys Neste on tänä päivänä.

"Responsible Care -ohjelman ansiosta pystyimme laajentamaan vastuullisuuskäsitystämme ja ottamaan käyttöön uusia mittareita ja tavoitteita jokapäiväisessä toiminnassamme Ohjelman ansiosta aloitimme myös ulkoisen vastuullisuusraportoinnin, jonka ansiosta voitimme parhaan eurooppalaisen ympäristöraportointipalkinnon vuonna 1998. Noihin aikoihin yrityksiä arvioitiin ensimmäistä kertaa ulkoisesta näkökulmasta, mikä oli tärkeä askel", Larnimaa kertoo.

Nesteen Environmental Compliance -yksikön johtaja Kai Larnimaa

Nykyään Neste on yksi maailman vastuullisimmista yrityksistä monilla nykyaikaisilla mittareilla, kuten Global 100 -indeksillä ja Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksillä. Responsible Care -ohjelman aloittamisen jälkeen on kuitenkin muuttunut se, että nykyään Nesteellä on kokonaisvaltainen vastuullisuusvisio sen sijaan, että keskittyisimme vain ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviin asioihin.

"1990-luvulla ja 2000-luvun alussa toteutimme menestyksekkäästi toimia, jotka koskivat erityisesti paikallisia ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Niiden ansiosta voimme nyt keskittyä globaaleihin huolenaiheisiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen sekä ihmisoikeuksiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Laajennamme järjestelmällisesti kestävään kehitykseen tähtäävän työmme näkökulmaa", Larnimaa toteaa.

Haaste hyväksytty - juhlavuoden viralliset tavoitteet otetaan huomioon Nesteen olennaisuusarvioinnissa

Kemianteollisuuden globaalisti vaikuttavan kestävän kehityksen ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö. Juhlavuoden aikana Kemianteollisuus pyrkii kehittämään ohjelmaa erilaisten verkostojen ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta, johon osallistuu jäsenyrityksiä yli 60 maasta ympäri maailmaa.

Yksi aktiviteeteista on kannustaa yrityksiä arvioimaan nykyistä työtään ja tavoitteitaan kestävän kehityksen osalta. Nesteellä toteutimme itsearvioinnin Responsible Care -ohjelman tarjoaman globaalin työkalun avulla ja lisäksi yhdistimme Responsible Care -analyysimallin joka toinen vuosi toteutettavaan olennaisuusarviointiimme.