Vastuullisuus
25.10.2022

Vastuullisuus on yrityksen tulevaisuuden johtamista, sanoo Sitran johtava asiantuntija Anu Mänty

Pitkän uran vastuullisuustehtävissä tehneen Anu Männyn mukaan yritykset viedään kohti tulevaisuutta vastuullisuudella.
 
Vastuullisuuslähettiläät -artikkelisarjassa nostetaan esiin vastuullisuuden edelläkävijöille tärkeitä asioita, katsotaan tulevaisuuteen – ja selvitetään, elävätkö vastuullisuuslähettiläät itse kuten opettavat.

Tämän artikkelin lopussa Anu Mänty nimeää seuraavan vastuullisuustekijän ja kertoo, miksi valitsi juuri hänet mukaan. 
 
Anu Männyn valitsi haastateltavaksi Nokian vastuullisuusjohtaja Pia Tanskanen:
 
– Anu pohtii vastuullisuuskysymyksiä ihmisen kannalta, ja sitä miten poistaa esteet muutoksen tieltä. Olemme Anun kanssa vanhoja kollegoita Nokian kännykkäajoilta. 
 
– Keskustelut Anun kanssa ovat inspiroivia. Vaikka hän on toiminut paljon kuluttajakentässä, samat lainalaisuudet pätevät yritysmaailmaan. Sielläkin päättäjät ovat ihmisiä, joiden henkilökohtaiset asenteet ja prioriteetit vaikuttavat päätöksentekoon. Anu on myös innokas luomaan tarvittavia verkostoja erilaisten toimijoiden välillä vauhdittamaan muutosta kestävämpään yhteiskuntaan.

 
 
Sitran kiertotalouden johtava asiantuntija Anu Mänty kertoo havahtuneensa ympäristöasioihin jo opiskeluaikoinaan.
 
– Tiedeyhteisössä nousi esille tilanteen vakavuus, että ei ole syytä jatkaa tähän samaan tapaan. Itse olen aina viihtynyt paljon luonnossa ja halusin jo tuolloin lähteä mukaan toimintaan opiskelijajärjestöissä, Mänty sanoo. 

”Vastuullisuus on pitkän matkan juoksua”

 Mittava työura on johdattanut Männyn muun muassa Nokian ja valtioneuvoston kanslian kautta Suomen itsenäisyyden juhlarahastoon Sitraan.
 
Nokiassa hän työskenteli 2000-luvun alussa reilut kymmenen vuotta.
 
– Tuolloin globaalit yritykset tunnistivat vastuullisuusasiat, ja ne olivat osa talon strategiaa. Sillä tavalla olimme aikaamme edellä siellä – ja syystäkin. Toimintaympäristö edellytti, että näihin kiinnitettiin huomiota. Nykyään myös media ja tavalliset ihmiset kiinnittävät vastuullisuuteen entistä enemmän huomiota.
 
Vastuullisuuden saamisessa ison yrityksen toiminnan keskiöön voi Männyn mukaan mennä helposti 5–10 vuotta.
 
– Vastuullisuus on kuin pitkän matkan juoksua. Jos siitä tykkää, niin tämä on mukavaa tekemistä. Yritysten sisäiseen muutokseen vaikuttaa myös toimintaympäristön muutos ja se, millä painoarvolla nämä vastuullisuusaiheet ovat siellä mukana, Mänty pohtii.

Elätkö vastuullisesti, kiertotalouden johtava asiantuntija?

Sitran kestävyysratkaisujen johtavana asiantuntijana Mänty haluaa myös uskoa huomiseen.
 
– Ajattelen, että erilaisten kriisien ristitulesta huolimatta tulevaisuuteen voi luottaa. Kukin sukupolvi muokkaa tulevaisuuttamme ja muutoksista nauttivat ne, jotka suhtautuvat niihin avoimen uteliaasti ja valmistautuvat niihin. Joillekin taas yllätyksellisyys voi olla liikkeelle paneva voima. Erityisesti iloitsen siitä, että keskustelu vastuullisuudesta ja kestävämpi toiminta lisääntyvät, ja näitä molempia tehdään näkyvämmäksi.
 
Mutta elääkö kiertotalouden ammattilainen, kuten saarnaa?
 
Männylle itselleen vastuullisuus on ajattelua ja toimintaa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin eteen. Hän kertoo, että vastuullisiin arvoihin nojaaminen on tuonut omaan ja perheensä elämään paljon hyvää vuosien varrella.
 
– Pyrin puolittamaan elämäntavoistani johtuvia päästöjä. Viimeisen neljän vuoden aikana olen kiinnittänyt erityistä huomiota ruokavalioon ja hävikkiin, arki- ja lomaliikkumiseen sekä energiankulutukseen kodissani. En ole koskaan ollut mikään erityinen shoppailija, ja katson aina ensin onko tarvitsemani tavara saatavilla vertaisverkkokaupassa kuten Torissa. Keskustelen mielelläni luontoa arvostavista aiheista ja keräilen roskia lenkkipoluiltani, Mänty sanoo.
 

Vastuullisuus pohjustetaan päättäjien tasolta

 Yksittäisen ihmisen vastuullisuuspäätökset lähtevät luonnollisesti aina yksilön omasta tahdosta, mutta muutoksen mahdollisuus tulee usein ylemmältä tasolta. Mänty sanoo, että erilaiset ohjauskeinot, kuten verotus ja tuet liikenteen sähköistämiseen tai kodin lämmitysratkaisun muuttamiseen, lisäävät kestävyyttämme.
 
– Lisäksi on tullut paljon fiksua liiketoimintaa, jotka osaltaan edistävät kestävää kulutusta. Esimerkiksi hävikkiruokaa saa halvemmalla ja yhteiskäyttöveneellä pääsee viikoksi vesille ilman, että tarvitsee ostaa omaa venettä.
 
Ihmisten ostopäätösten suhteen hinta on kuitenkin edelleen merkittävin tekijä.
 
– Suomalainen ostaa halpaa. Se on meissä aika syvällä, että mistä saa halvimmalla, niin sieltä kannattaa ostaa. On kasvava joukko ihmisiä, jotka tekevät asioita eri kriteerein, ja ovat parantaneet elämänlaatuaan tehtyään vastuullisempia valintoja, Mänty huomauttaa.

Hänen mukaansa myös kuluttajat ovat yhä tarkempia vastuullisuusasioista, ja tietoa on enemmän saatavilla. Etumatkaa saavat ne yritykset, jotka johtavat toimintaansa vastuullisesti huomioiden taloudelliset, ekologiset sekä sosiaaliset vaikutukset. Vastuullisuus on yrityksen tulevaisuuden johtamista.
  
– Voiton tekeminen on yksi osakeyhtiön tehtävistä, mutta joka sijoittaa osakeyhtiöön, tai tukee sitä muusta syystä, arvioi sen liiketoiminnan kannattavuutta ja sitä, onko se tulevaisuuden liiketoimintaa. On syytä tarkastella, onko voittoa saavutettu luonnovarojen holtittomalla ylikäytöllä vai esimerkiksi resurssitehokkuudella?
 
 
Vastuullisuuslähettiläät-sarjan seuraavaan osaan Anu Mänty on haastanut mukaan Lidlin vastuullisuuspäällikön Laura Kvissbergin

Anu Männyn mukaan “Lauralla on ihailtavan käytännönläheinen ja samalla visioiva ote kestävämmän tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin. Hän näkee, että vastuullisuus on jatkuvaa oppimista ja oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen altistaa uuden oppimiselle”.
 
 
Kuva: Teija Hakala, Omnia