Vastuullisuus
16.01.2021

Vastuullisuuteen perustuvat yhteistyöhankkeet Kaakkois-Aasiassa

Siak-Pelalawanin Sustainable Landscape -hanke (SPLP), johon osallisti yrityskoalitio – Cargill, Danone, Golden Agri Resources, L'Oréal (liittyi toukokuussa) Musim Mas, Neste, PepsiCo ja Unilever – sekä Daemeter, Proforest ja Siakin hallitus, jatkui vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on laajamittainen muutosvaikutus vastuullisuuteen Indonesian Siakin alueella kehittämällä metsäkato-vapaita toimitusketjuja useille alueille, kuten palmuöljylle.

Vuonna 2020 järjestettiin verkkoseminaari kuudelle Siakin tehtaalle Siak Hijaun (Vihreä Siak) esittelemiseksi. Toinen verkkoseminaari järjestettiin yli 20 tehtaalle Pelalawanissa piirin toimintasuunnitelman ja projektin esittelemiseksi. Siakin ja Pelalawanin alueilla on noin 50 palmuöljytehdasta ja useita tuoreiden hedelmänippujen toimittajia (FFB).

Koalitio aloitti erilaiset kylätason sitoumukset, joissa jokaiselle kylälle tunnistetaan avainkysymksiä ja "sisääntulopisteet", jotka vaihtelevat maaristiriidoista tulipaloihin. Hankkeessa esiteltiin seitsemän kylän avustajaa ja yksi koordinaattori Siakissa ja Pelalawanissa. Kyläjärjestäjät ovat saaneet käytännön koulutusta soiden hoidosta ja kunnostamisesta, maankäytön kartoittamisesta, sukupuolikysymyksistä ja kylän hallinnosta. Suojelumahdollisuudet yhdistetään kylän sitouttamisen työnkulkuihin, jotta suora yhteydenpito oikeiden paikallisten sidosryhmien kanssa on mahdollista. Tasik Betungin kylässä (Giam Siak Kecilin luonnonsuojelualueen puskurivyöhyke) on linjaus Earthworm Foundation -säätiön kanssa. Muita viisivuotisen, vuosina 2020-2024 toteutettavan ohjelman keskeisiä työnkulkuja ovat sosiaalinen riski palmuöljyviljelmillä ja monien sidosryhmien foorumit.

Neste jatkoi myös SUSTAIN-aloitteen ohjauskomitean jäsenenä kokoamalla öljypalmun viljelijöitä, jalostajia, käyttäjiä, vastuullisuuden asiantuntijoita ja teknologiakumppaneita edistämään innovaatioita alueellisissa vastuullisuuskysymyksissä. Aloitteen tarkoituksena on esimerkiksi kehittää blockchain-pohjainen kestävyyden varmistamisalusta vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä koskevien tietojen keräämisen ja jakamisen helpottamiseksi.

Aloite jatkui, kun ABN Amro ja sertifiointielin ISCC liittyivät uusiksi osakkuusjäseniksi tammikuussa 2020. Lisätietoja SUSTAIN-verkkosivustolta: https://www.sustainalliance.org/