Kumppanuudet
28.04.2021

“Ei ole sattumaa, että juuri lentoasemat johtavat ilmailualaa kohti vastuullisuustavoitteita.”

Mikko Viinikainen, Finavian kestävän kehityksen johtaja

Finavia ja Neste yhteistyö

Tulevaisuuden lentoasema on päästötön – Finavia näyttää suuntaa kumppanuudella Nesteen kanssa

Covid-19-pandemiasta elpyminen ei ole ainut haaste lentoalan agendalla: läpi poikkeusajankin ala on kiristänyt tahtia vastuullisuustyössä. Tietä näyttävät lentoasemat, joilla on vuosikymmenien kokemus hiilidioksidipäästöjen hallinnasta. Nyt ne näyttävät suuntaa, kun koko lentoala pyrkii valtaviin päästövähennyksiin kunnianhimoisella tahdilla.

 

Kiihtyvää vauhtia kohti nettonollapäästöjä

Vuonna 2008 koko ilmailuala peräänkuulutti yhtenä rintamana globaalia, koko sektorin kattavaa toimintasuunnitelmaa, jonka avulla alan päästöt vähenisivät 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Aloitetta koordinoi ATAG (Air Transport Action Group), joka on lentoliikennealan  toimijoiden yhteenliittymä.

“Ei ole sattumaa, että juuri lentoasemat johtavat ilmailualaa kohti vastuullisuustavoitteita.”

Mikko Viinikainen, Finavian kestävän kehityksen johtaja

 
Hänen mukaansa Finavian lentoasemat ovat olleet eturintamassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
 
“Olemme parantaneet energiatehokkuutta, siirtyneet tuulivoimaan ja luoneet omaa aurinkovoiman tuotantoa. Puolet lentoasemiemme lämmityksestä tapahtuu uusiutuvilla energianlähteillä. Käyttämämme diesel on Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 prosenttia*, verrattuna fossiiliseen dieseliin. Kaikki jäljelle jäävät päästöt kompensoimme vapaaehtoisella hiilikaupalla.”
 
Finavia alkoi ensin käyttää Neste MY uusiutuvaa dieseliä Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuonna 2007 ja laajensi vuotta myöhemmin Lapin lentoasemille. Viinikainen kertoo, että vaihto uusiutuvaan dieseliin oli Finavialle todella merkittävä siirto vastuullisuudessa.
 
“Otimme silloin Finavialla yhdessä Nesteen kanssa ensimmäisen askeleen kohti päästöjen vähentämistä. Uusiutuvan dieselin käyttöönotto oli meille myös ainut mahdollinen tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä diesel-ajoneuvoissamme.”
 
Mutta vaikka Finavia toimii nyt hiilineutraalisti, se ei vielä riitä, Viinikainen painottaa. Keskustelun sävy muuttui vuonna 2018, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi hälyttävän “Global Warming of 1,5 °C” -erikoisraporttinsa. Kesäkuussa 2019 Finavia allekirjoitti Airports Council International -sitoumuksen ja lupautui saavuttamaan nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Viinikainen uskoo, että tavoitteeseen päästään jo aiemmin.
 
“Finavia haluaa yltää päästövähennyksissä niin pitkälle, että lopulta otamme hiilidioksidia talteen ilmakehästä.”
 
Uusiharppaus kohti nollapäästöjä on se, että hiljattain Finavia alkoi käyttää Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä. Kyseessä on täysin uudenlainen uusiutuva ratkaisu, jonka Neste toi markkinoille Suomessa alkuvuonna 2021.
 
“Jatkamme Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöä. Sen rinnalla siirtymä Neste MY uusiutuvaan polttoöljyyn on uusi ja merkittävä askel ilmastopäästöjen vähentämisessä, sillä kaksi kolmasosaa raskaan kaluston koneistamme käyttää moottoripolttoöljyä.”
 
Viinikaiselle polttoaineen vaihto on keskeinen keino Finavian matkalla kohti nettonollapäästöjä.
 
“Ilman uusiutuvaa polttoöljyä meidän olisi äärimmäisen hankalaa vähentää päästöjä lentoaseman raskaasta kalustosta ja lumenpoistoon tarkoitetuista erikoiskoneista.”
 
Kumppanuus Nesteen kanssa avaa ikkunan lentoasemien tulevaisuuteen. Nesteen ja Finavian vastuullisuuskumppanuus antaa vihjeitä siitä, miltä lentoasemien tulevaisuus näyttää. Finavia hyödyntää Nesteen ratkaisuja läpi lentoasemaverkostonsa. Tämä antaa maailmalle vahvan viestin siitä, että kunnianhimoisetkin tavoitteet ovat saavutettavissa.
 
“Siitä asti kun Finavia määritti vastuullisuustavoitteensa olemme tehostaneet yhteistyötämme. Olemme kehittäneet yhteisiä innovaatioita ja ottaneet rohkeasti askelia kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita”, sanoo Nesteen vastuullisten kumppanuuksien päällikkö Heidi Peltonen.
 
Peltonen uskoo vakaasti, että Finavian nettonollapäästötavoitteet ovat saavutettavissa.
 
“Kaikkien päästövähennyksiä tavoittelevien yritysten pitäisi keskittyä siihen, että hyödynnetään kaikki saatavilla olevat ratkaisut, tässä ja nyt.”
 

Lentoasemat näyttävät suuntaa

 

Lopulta ansiot vastuullisuudessa arvioidaan aina konkreettisissa teoissa. Pandemian aikana Finavia on omilla teoillaan osoittanut, että lentoasemat todella ovat lentoliikennealalla suunnannäyttäjiä vastuullisuustyössä. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii kuitenkin, että koko lentoala yhdistää voimansa haasteen edessä.
 
“Ei ole sattumaa, että juuri lentoasemat johtavat ilmailualaa kohti vastuullisuustavoitteita. Meillä on kokemusta ympäristöön liittyvien haasteiden kohtaamisesta, ja nyt ottamamme askeleet vievät meidät tulevina vuosina hyvin lähelle päästöttömyyttä. Haluamme johtaa esimerkillä ja olemme hyvin tyytyväisiä Nesteeseen ja muihin kumppaneihimme, jotka tekevät kanssamme töitä ilmastotavoitteiden eteen”, Viinikainen kiteyttää.
 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähennyksien laskentaan käytetty menetelmä noudattaa Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiiviä (2009/28/EC).