Kumppanuudet
11.10.2023

Komatsu valitsee uusiutuvan dieselin – ihmisten ja maapallon puolesta

Komatsu on johtava monikansallinen laitevalmistaja ja alkuperäinen moottorivalmistaja (OEM). Yhtiö on siirtynyt uusiutuvan dieselin käyttöön, ja Neste on yksi sen päätoimittajista. Komatsu käyttää uusiutuvaa dieseliä tehtaalla täytettävänä polttoaineena kaikissa Euroopassa valmistamissaan laitteissa, joihin kuuluu laaja valikoima pyöräkuormaajia, kaivinkoneita ja muita työkoneita. Näin varmistetaan, että polttoainesäiliöissä on uusiutuvaa polttoainetta, kun laitteet toimitetaan asiakkaille.

Uusiutuva diesel on ratkaisevassa osassa Komatsun laitteita käyttävien teollisuudenalojen, rakentamisen, kaivostoiminnan ja metsätalouden hiilineutraaliuspyrkimyksissä. Esimerkiksi Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen käytöllä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %* polttoaineen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Komatsun edustajien mukaan Neste MY Uusiutuvaan Dieseliin siirtymisen jälkeen polttoaine on täyttänyt tai ylittänyt kaikki suorituskykyä koskevat odotukset, joita yhtiöllä oli dieselmoottoreista ja -koneista. 

Mutta mikä sai yrityksen vaihtamaan uusiutuvaan dieseliin? 

Ingo Büscher on Komatsu Saksan Construction-divisioonan toimitusjohtaja. Hän kertoo kolme keskeistä syytä uusiutuvan dieselin käyttöönotolle:

"Uusiutuva diesel on tehokas ja taloudellinen polttoaine päästöjen vähentämiseksi. Se toimii vakaasti ja luotettavasti, ja kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi sen käyttö voi vähentää myös pienhiukkaspäästöjä. Uusiutuva diesel on siis hyvä koneiden kannalta, mutta vielä parempi maapallon kannalta. Sen avulla voimme tehdä osamme."
Ingo Büscher, Komatsu

“Palvelemme ja toimimme yrityksenä maailmanlaajuisesti, mutta 90 % Euroopassa myydyistä koneista valmistetaan Euroopassa. Eurooppalaisena tuotantolaitoksena Komatsu Saksan  Construction-divisioona katsookin velvollisuudekseen tehdä kaikkensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Saksassa ympäristötietoisuus on korkealla, joten Hannoverin lähes tuhat työntekijäämme ovat ylpeitä siitä, että he ottavat uusiutuvan dieselin käyttöön yhtiössä ensimmäisenä”, Büscher sanoo. 

Uusiutuvan dieselin käytön lisäksi Komatsu jatkaa uusien teknologioiden tutkimista ja kehittämistä sekä liiketoimintojen optimointia, jotta se voi luoda vastuullisemman tulevaisuuden palvelemilleen toimialoille. Komatsu pyrkii esimerkiksi pienentämään kuljetustensa päästöjä ja energiankulutusta käyttämällä ja valmistamalla koneiden komponentteja uudelleen Euroopassa. Yhtiöllä on myös käynnissä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian käyttöön, vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Uumajassa sijaitsevassa Komatsu Forestin tuotantolaitoksessa siirryttiin käyttämään uusiutuvaa dieseliä samaan aikaan, kun laitoksessa saavutettiin hiilineutraali tuotanto. Komatsu  Construction Saksassa siirtyi uusiutuvaan dieseliin huhtikuussa, Komatsu Iso-Britannia toukokuussa ja Komatsu Manufacturing Italiassa syyskuussa. 

“Liiketoimintamme perustuu ratkaisujen tarjoamiseen. Meidän tulee pysyä ajan tasalla ja ymmärtää, mitkä ratkaisut toimivat eri käyttökohteisiin ja asiakkaille”, Büscher selventää.

Büscher huomauttaa myös, että joissakin Komatsun tuotteissa sähköistys toimii hyvin. Se ei kuitenkaan toimi vielä kaikilla asiakkailla sähkön saatavuuteen, infrastruktuuriin ja laitteiden käyttöön liittyvistä syistä. Uusiutuva diesel puolestaan on ratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja helposti ja jolla saadaan välittömiä ja mitattavia tuloksia.

“Asiakkaillamme on omia ympäristöön liittyviä tavoitteitaan. Vaihtamalla uusiutuvaan dieseliin  haluamme näyttää, mitä tuotteillamme on mahdollista tehdä. Haluamme myös toimia yhteistyökumppanina asiakkaidemme matkalla.”

Sekä Büscher että Nesteellä OEM-kumppanuuksista vastaava Mats Hultman korostavat tämänkaltaisten kumppanuuksien arvoa. 

“Jokainen uusi yhteistyö on merkityksellinen Nesteelle”, Hultman kertoo.

"Olemme iloisia voidessamme osoittaa, että uusiutuva diesel on tehokas ratkaisu aloilla, joilla päästöjen vähentäminen on ollut vaikeaa.” 
Mats Hultman, Neste

Büscher pitää kumppanuutta Nesteen kanssa ihanteellisena. “Neste ei ole pelkästään luotettava liikekumppani vaan yhtiöllä on myös hyvin samanlaiset arvot kuin Komatsulla. Neste kohtelee meitä samoin kuin me pyrimme kohtelemaan kumppaneitamme.”

Komatsun pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä sekä vähentää toimintaansa ja tuotantoonsa liittyviä hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet liittyvät läheisesti uusiutuvaan dieseliin siirtymisen kanssa.

“Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme haluavat nähdä muutoksen, ja lainsäädäntö jopa  edellyttää sitä. Kun toimimme nyt, osoitamme sitoutumisemme arvoihimme sekä niiden mukaisiin tavoitteisiin”, Büscher sanoo ja korostaa uusiutuvien tuotteiden hyötyä liiketoiminnan kannalta. “Meillä on oltava tulevaisuuden visioita samaan aikaan, kun toimitamme ratkaisuja, jotka toimivat nykyhetkessä.”

Vastuullisemmat valinnat sekä jatkuva pyrkimys omien ja asiakkaiden päästöjen vähentämiseen ovat myös Nesteen tavoitteita. Komatsun kaltaiset jatkuvat kumppanuudet auttavat Nestettä kohti tavoitettaan luoda elinvoimaisempi maapallo tuleville sukupolville.

 

*) Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin ja polttoöljyyn. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.