Kumppanuudet
9.12.2021

Miten tekoäly ratkaisi 2020-luvun sisun arvoituksen? Discover it.

Mika Hyötyläinen
Vice President, Marketing, Data & Digitalization, Neste

AI (Artificial Intelligence), eli suomeksi käännettynä tekoäly, on terminä tullut varsin monelle tutuksi viime vuosien varrella. Ei löydy seminaaria, jossa sitä ei nykyään sivuttaisi ‒ eikä konsulttia, joka ei siitä puhuisi. Tekoäly itsessään ei kuitenkaan osaa ratkoa mitään. Jonkun pitää aina kertoa sille, mitä pitää ratkoa. 

“Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tekoälystä voisi jopa sanoa, että se on hyvä renki, mutta tyhmä isäntä.”

Bengt Holmström totesi muutama vuosi sitten, että moni osaa ratkoa ristikon, mutta harva osaa kehittää hyvää ristikkoa. Tekoäly saadaan valjastettua palvelemaan silloin, kun sille kehitetään hyvä ja relevantti ongelma ratkaistavaksi. Sellainen, johon ihmisen laskentakapasiteetti ei riitä. Siinä tekoäly on hyvä. 

Salaisuudet suomalaisen identiteetin takana ‒ täydellinen haaste tekoälyn ratkottavaksi

Yhteistyössä kumppanimme Ponssen kanssa julkaisemamme Discover SISU -hanke lähti liikkeelle haasteesta, johon ei toistaiseksi oltu löydetty ratkaisua. Mitä suomalaisten identiteettiin ja DNA:han vahvasti kuuluva sisu oikeasti on tänä päivänä, 2020-luvulla? Mitä se tarkoittaa ja miten se määritellään? 

Sisu on monelle suomalaiselle jollain tavalla tuttu käsite, mutta sen kiteyttäminen muuttuneessa maailmassa ei olekaan niin helppoa. Sisua on tietysti tutkittu aiemminkin, mutta varsinaista laajempaa dataan pohjautuvaa tutkimusta ei löytynyt. Suomalaista sisua ei ole tiettävästi koskaan aiemmin purettu osiin ja tarkasteltu tässä mittakaavassa. 

Tartuimme haasteeseen, sillä halusimme inspiroida suomalaisia hyödyntämään omaa sisuaan globaalin koronapandemian asettamien uudenlaisten haasteiden edessä. Mutta miksi juuri Neste ja Ponsse? Sisukkuudella on ollut valtava merkitys kummankin yrityksen historiassa ja maailman johtavien innovaatioiden synnyttämisessä. Uskomme, että jos me kaikki osaisimme paremmin hyödyntää omaa sisäistä sisuamme, pohja kestävälle kasvulle rakentuisi nopeammin. Halusimme yhdessä inspiroida tutkimaan ja löytämään tämän päivän sisun ytimen.  

Koska sisu on sanana esiintynyt suomen kielessä jo pitkään, internetin syövereissä on taatusti paljon tallentunutta keskustelua siitä, mitä sisu on ja mitä se itse kullekin merkitsee. Haaste oli täydellinen tekoälyn ratkaistavaksi. Ja siinä meitä auttoi suomalainen Kasvu Labs. 

500 000 artikkelista sisun neljäksi elementiksi

Ensimmäisessä vaiheessa tekoälyä koulutettiin kahdella eri kokeella ‒ toinen suomeksi suomenkielisellä datalla ja toinen puolestaan englanniksi englanninkielisellä datalla. 

Suomenkielisessä ensimmäisessä harjoituksessa tekoälylle syötettiin joukko sisuun liittyviä artikkeleita. Näiden pohjalta luotiin manuaalisesti 1700:n sanan joukko sisuun liittyviä sanoja. 

Tämän jälkeen tekoälylle syötettiin Yleisradion artikkeleiden arkisto vuosilta 2011‒2018. Yleisradion artikkeleista tekoäly tunnisti 99 000 aihetta, jotka pystyttiin yksinkertaistamaan viiteentoista alkuperäiseen aiheeseen, joissa käytetyt sanat olivat perusmuodossa. Näiden avulla Yleisradion artikkelien aiheet rajattiin 20 000 aiheeseen. Nämä 20 000 aihetta rajattiin edelleen eri menetelmien avulla 50 aiheeseen. 

Seuraavaksi tekoälylle syötettiin nuorten yrittäjien haastattelut, joista tekoäly poimi aiheet ja sanat, jotka toistuivat sekä 50:n Yleisradion artikkeleista poimittujen sanojen että alkuperäisten 1700:n sisu-sanan joukossa. Nämä sanat olivat rakkaus, epätavallisuus, kasvu, sitkeys, intuitio ja kärsivällisyys. 

Englanninkielisessä versiossa puolestaan ensimmäiseksi tekoäly analysoi joukon sisua sivuavia artikkeleita, jotka saattoivat liittyä esimerkiksi johtamiseen, henkiseen kestävyyteen ja resilienssiin. Näistä artikkeleista poimittiin sisuun liittyvät sanat, ja harjoituksena tämän jälkeen tekoälylle syötettiin 500 000 populaarikulttuurista poimittua lainausta, puhetta tai tekstiä, jotta tekoäly oppisi tunnistamaan, missä teksteissä sisuun liittyviä sanoja on havaittavissa. 

Avainsanojen pohjalta hahmoteltiin laajemmat osa-alueet ja ominaisuudet, joista 2020-luvun sisun nähdään koostuvan. Nämä ominaisuudet pitävät sisällään kukin joukon avainsanoja, jotka poimittiin tekoälylle syötetyn sisu-sanaston toimesta ja jotka aineistoissa useimmin esiintyivät. Lopuksi hahmoteltiin laajemmat osa-alueet ja ominaisuudet, joista 2020-luvun sisun nähdään koostuvan. Näitä ovat intohimo, rehellisyys, päättäväisyys ja intuitio.  

Tekoälyn avulla analysoitiin ja tulkittiin kaiken kaikkiaan yhteensä 500 000 lainausta tai puhetta, 5 000 TED Talk -puheenvuoroa sekä kymmeniä henkilöhaastatteluja erilaisista näkökulmista. 

Ihmisen kyky ohjata tekoäly ratkaisemaan ongelma

Meille molemmille hanke on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja silmiä avaava, ja usko projektiin on ollut kova. Myös hetkinä, jolloin kellään ei ole ollut täyttä näkyvyyttä ja ymmärrystä lopputuloksen muodosta, olemme luottaneet tiimin ja teknologian kykyyn ratkaista ongelma. 

“Vai pitäisikö sanoa, että tiimin kykyyn ohjata tekoäly ratkaisemaan ongelma.” 

Kukaan ei tiedä, toteutuvatko scifikirjallisuuden uhkakuvat tekoälystä. Sen kuitenkin tiedämme, että tekoälyn ohjaamiseen tarvitaan vielä pitkän aikaa ihmistä osoittamaan ne relevantit ongelmat, joissa suuresta laskentatehosta on hyötyä niiden ratkomiseen.

Kukaan ei myöskään tiedä, mitä haasteita tulevaisuus ja epidemian mukanaan tuoma “uusi normaali” tuo tullessaan. Eikä tulevien haasteiden palasteleminen ratkottavaan muotoon tule olemaan helppoa. Mutta siitä olen täysin vakuuttunut, että suomalaisella sisulla kaikesta voi selvitä. 

Kiitos Ponsse, kiitos Kasvu Labs, kiitos hasan & partners. Sisukasta päivää itse kullekin. 

Sisuunnu osoitteessa www.discoversisu.com

 

Kirjoittanut
Mika Hyötyläinen
Vice President, Marketing, Data & Digitalization, Neste