23 Joulukuu 2022

Nesteelle myönnetty IPCEI-rahoitus vauhdittaa Porvoon jalostamon vihreän vedyn hankkeita

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Vastuullisuus

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 23.12.2022 klo 12

Business Finland on joulukuussa 2022 myöntänyt Nesteelle 27,7 miljoonan euron julkisen tuen Nesteen Porvoon jalostamon vihreän vedyn hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja uusiutuvan vedyn tuotantoon. 

Neste sai heinäkuussa 2022 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä Euroopan komission hyväksymän IPCEI-statuksen (Important Project of Common European Interest; Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke) vetyprojekteilleen, joka mahdollisti nyt myönnetyn julkisen tuen hakemisen. EU:n IPCEI-hankkeet toteuttavat EU:n strategisia tavoitteita ja edistävät eurooppalaisten yhteisiä etuja tukemalla innovaatioprojekteja unionin eri jäsenmaissa. Rahoituspäätös on osa EU:n vety-IPCEI-hankkeiden ensimmäistä aaltoa, jonka tavoitteena on kehittää ja nopeuttaa vihreän vedyn tuotantoa ja käyttöä koko Euroopassa. Suomen osalta EU-hakuprosessia ovat koordinoineet Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Suomessa vetytalouden arvoketjuun liittyvät hankkeet ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

”Nesteen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista vetyarvoketjua ja olla uusiutuvien vetyratkaisujen tuotannon ja kehityksen eturintamassa. Tällä rahoituksella on merkittävä vaikutus vihreän vedyn hankekokonaisuuksiemme edistämiseen nykyisessä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Haluamme kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä ja Business Finlandia saamastamme rahoituksesta sekä tuesta hakuprosessissa”, sanoo Nesteen uusiutuvasta vedystä vastaava johtaja Outi Ervasti.

Neste käynnisti syyskuussa 2022 strategisen selvityksen Porvoon jalostamon pitkän aikavälin muutoksesta maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi. Toteutuessaan muutospolku johtaisi raakaöljyn korvaamiseen uusiutuvilla ja kierrätysraaka-aineilla 2030-luvun puolivälissä. Nesteen uusiutuvan vedyn hankkeet ovat keskeinen osa suunniteltua muutosta ja yhtiön tavoitetta saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot  Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: