19 syyskuu 2022

Neste käynnistää strategisen selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamisesta 2030-luvun puolivälissä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 19.9.2022 klo 9.00

Neste kehittää strategiansa mukaisesti proaktiivisesti liiketoimintaansa ja käynnistää strategisen selvityksen Porvoon jalostamonsa siirtymästä raakaöljyn jalostamisesta muihin raaka-aineisiin ja maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi.

Siirtymällä yhteisprosessointiin (co-processing) ja muuttamalla jalostusyksiköitä uuteen käyttöön Neste tavoittelee merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä, hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, jalostuskokemustaan ja osaamistaan. Selvityksen kohteena oleva transformaatio alkaisi uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden sekä fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessoinnilla ja voisi myöhemmässä vaiheessa jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin ollessa 2 - 4 miljoonaa tonnia vuodessa. Tavoiteltu transformaatio johtaisi raakaöljyn jalostamisen päättymiseen Porvoossa 2030-luvun puolivälissä. Neste jatkaa myös aktiivisesti vihreän vedyn mahdollisuuksien tutkimista Porvoon jalostamollaan. Nämä muutokset edistäisivät merkittävästi Nesteen ilmastositoutumusten toteutumista ja tekisivät yhtiöstä maailmanlaajuisen edelläkävijän fossiilisten polttoaineiden toimialan muutoksessa.

“Nesteen kasvustrategia keskittyy uusiutuviin ja kiertotalousratkaisuihin. Jatkamme kunnianhimoisten ja korkeiden tavoitteiden asettamista, ja käynnistämme tämän selvityksen Porvoon jalostamon pitkän aikavälin muutospolusta, joka tähtäisi lopulta raakaöljyn korvaamiseen vaihtoehtoisilla raaka-aineilla. Toimintomme Porvoossa muodostavat joustavan ja suuren kokoluokan perustan, joka voi kasvaa tärkeäksi tuotantokeskukseksi uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden liiketoiminnallemme”, Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus sanoo.

Suunnitellun laajuinen transformaatio tulisi vaatimaan merkittäviä investointeja tulevan vuosikymmenen aikana. Erilliset investointipäätökset tehtäisiin suunnittelun edetessä. Koska suunnitelman aikajänne ylittää vuosikymmenen, se laaditaan modulaariseksi ja joustavaksi ja sitä voitaisiin sopeuttaa uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden liiketoiminnan tai perinteisen jalostustoiminnan muutosvauhtiin. Suunnitellusta muutoksesta riippumatta Neste varmistaa myös jatkossa fossiilisten polttoainetuotteiden saatavuuden asiakkailleen.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. +358 800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: