Öljytuotteet
1.04.2020

Kestävä lähestymistapamme öljynjalostamisen tulevaisuuteen

Marko Pekkola
Öljytuotteiden liiketoimintayksikön johtaja, Neste

 

Öljymarkkinat kehittyvät kovaa vauhtia, mikä tuo mukanaan myös haasteita. Öljyn kysynnän ennustetaan kasvavan 2030-luvun loppupuolelle saakka etenkin Aasian vetämänä ja Euroopan laskusuhdanteen tasapainottamana. Varmaa kuitenkin on, että perinteiset toimintatavat eivät sellaisenaan ole enää vaihtoehto öljynjalostuksessa. Ilmastokriisin yltyessä hiilineutraalisuudesta on tulossa pitkän aikavälin tavoite yhä useammissa maissa ympäri maailmaa. Koska monet toimialat, kuten raskas liikenne, merenkulku ja lentoliikenne, ovat edelleen vahvasti riippuvaisia ​​nestemäisistä polttoaineista myös vuoden 2040 jälkeen, tarvitaan uusiutuvia ja vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Öljynjalostusteollisuus on avainasemassa tämän vähähiilisen tulevaisuuden mahdollistamisessa siirtyessään perinteisestä öljynjalostamisesta kohti uusiutuvien polttoaineiden ja kiertotalousratkaisujen valmistusta.

Kuinka me Nesteellä varmistamme, että asiakkaidemme liiketoiminta kukoistaa muuttuvassa ympäristössä? Vastauksemme on proaktiivisuus – analysoimme ja ennakoimme muutoksia, jotta voimme varautua tuleviin tilanteisiin. Samalla pidämme huolta liiketoimintamme perustasta:

  • ​ Ihmiset – henkilöstömme on osaavaa ja tuloskeskeistä sekä keskittynyt tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa.
  • ​ Dialogi – jatkuvan vuorovaikutteisen viestinnän ansiosta meillä on hyvä ymmärrys asiakkaidemme tarpeista ja vaatimuksista
  • ​ Tuotteet – varmistamme, että tuotteemme täyttävät kaikki odotukset ja ovat laadultaan aina yhtä korkeatasoisia.
  • ​ Innovointi – yli 25 % henkilöstöstämme työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa pitäen huolen siitä, että käsityksemme tulevaisuudesta heijastuu tuotekehitykseen.
  • ​ Tuotanto – analysoimme liiketoimintaamme ja markkinaympäristöämme, jotta voimme taata meiltä odotettavan luotettavuuden, toimituskapasiteetin, laadun ja oikea-aikaiset toimitukset.

Laajennamme uusiutuvien ratkaisujen käyttöä vastataksemme tulevaisuuden markkinoiden tarpeisiin

Tuoteportfoliomme kehittäminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka reagoimme markkinoiden muutoksiin pitäen samalla mielessä öljynjalostamisen tulevaisuuden. Kuljetusalalla pidämme kiinni siitä lupauksesta, että toiminnallamme on vaikutusta päästöjen vähenemiseen. Singaporen tehtaamme laajennus ja nykyisten tuotantolaitostemme kapasiteetin kasvattaminen lisäävät uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022, mikä on merkittävä nousu nykyisestä 3 miljoonasta tonnista.

Uusiutuviin ratkaisuihin perustuva kasvupolkumme kattaa myös fossiilisten jalostusyksiköiden muuttamisen uusiutuvien ja kierrätettyjen syöttöaineiden käyttöön, esimerkiksi nesteytetyn muovijätteen hyödyntämisen raaka-aineena. Lisäksi tavoitteenamme on saada vuoden 2020 aikana päätökseen tutkimus, joka määrittää uuden HVO-tehtaamme sijainnin. 

Vankka strategia vie kestävän kehityksen etulinjaan

Edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla voimme saavuttaa strategiassamme asetetut tavoitteet. Yrityksemme ei ole pelkästään valmistautunut vastaamaan hyvin nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeisiin, vaan haluamme myös nopeuttaa kestävän kehityksen toteutumista maailmanlaajuisesti.

Osana strategiaamme olemme asettaneet liiketoiminnallemme kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet. Kaikkia Nesteen tuotannossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmia analysoidaan samalla kun tavoittelemme hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2035 mennessä. Mitä tulee hiilijalanjälkeemme, olemme määrittäneet tähän mennessä yli 50 erilaista keinoa tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Parannamme toimintamme energiatehokkuutta entisestään, jotta polttokaasun, sähkön, vedyn ja höyryn käyttöä voidaan optimoida tuotannossa. Lisäämme myös jatkuvasti uusiutuvan sähkön käyttöä toimipaikoillamme. Neste on jo esimerkiksi sopinut aloittavansa tuulivoiman käytön Suomen jalostamoillaan vuonna 2021. Tämän lisäksi tavoitteenamme on tutkia uusia, vähäpäästöisiä tuotantomenetelmiä, esimerkiksi biokaasun tai elektrolyysin hyödyntämistä vedyn tuotannossa tai hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Samanaikaisesti hiilikädenjälkemme osoittaa pyrkimyksemme vähentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Tavoittelemme vähintään 20 miljoonan tonnin vuosittaisia vähennyksiä asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 mennessä. Etsimme fossiilipohjaisen tuotevalikoimamme sisällä tapoja korvata raakaöljypohjaisia polttoaineita uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. Tavoitteenamme on ottaa kumpaakin käyttöön miljoona tonnia vuoden 2030 loppuun mennessä, mutta suuremmatkin määrät voivat olla mahdollisia.

Epävakaa tulevaisuudenkuva voi luoda epävarmuutta. Me haluamme vähentää epävarmuutta asettamalla itsellemme vaativia tavoitteita ja osoittamalla sitoutumisemme niiden saavuttamiseksi selkeillä tuloksilla ja innovaatioilla. Loppujen lopuksi organisaatio, joka pitää lupauksensa – olivat ne sitten kuinka rohkeita tahansa – on vahva kumppani. Kuten strategiassammekin todetaan: nopeammin, rohkeammin ja yhdessä. 

Kirjoittanut
Marko Pekkola
Öljytuotteiden liiketoimintayksikön johtaja, Neste