Vastuullisuus
30.03.2023

“Työntekijämme ovat avain menestykseemme” – Nesteen muutoksen tarina

Muutos ei ole koskaan ollut näin nopeaa – viimeisten 75 vuoden aikana sekä maailma että Neste ovat muuttuneet monin tavoin. Juuri nyt Neste on kunnianhimoisella matkalla tullakseen globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Todelliset muutokset eivät koskaan tapahdu itsestään. Nesteen muutoksen tarina voidaan kertoa parhaiten puhumalla ihmisistä – he ovat oikea muutoksen ääni.

 

 

Varhaiset uudistajat

Ulla Kiiski on yksi kolmesta NEXBTL-teknologian kehittäjästä. Hän uskoo vahvasti, että kaikki alkaa innovaatioista: “Ne ovat osa perimäämme”, hän toteaa. “Innovaatioiden avulla pysymme kilpailun kärjessä.”

Kiiski kertoo, että Neste perustettiin alun perin vuonna 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto. Ensimmäisinä vuosikymmeninä yhtiö kasvoi tasaisesti pääasiassa jalostamojen ansiosta, jotka rakennettiin Naantaliin vuonna 1957 ja Porvooseen vuonna 1965. Seuraavien vuosikymmenien aikana Neste tutki erilaisia uusia ratkaisuja ja kehitti useita vähäpäästöisempiä polttoaineita, mukaan lukien korkealaatuinen lyijytön ja rikitön bensiini ja diesel sekä pienmoottoribensiini ilman aromaattisia yhdisteitä.

Kiiski on ollut keskeisesti mukana kehittämässä Nesteen uusiutuvia polttoaineita. Kiisken ja hänen kollegojensa kehittämän NEXBTL-teknologian ansiosta Neste alkoi korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvista lähteistä peräisin olevilla öljyillä ja rasvoilla korkealaatuisten polttoaineiden tuotannossa. Yhtiö pystyi valmistamaan huippulaadukkaita uusiutuvia tuotteita jopa jätteistä ja tähteistä.

Teknologialle myönnettiin ensimmäinen patentti vuonna 1997, mutta aika ei vielä ollut kypsä sen täysimääräiselle hyödyntämiselle. Myöhemmin teknologiasta tuli Nesteen uusiutuvien ratkaisujen perusta. “Itselleni tärkein hetki Nesteen historiassa oli, kun Porvoon NEXBTL-yksikössä aloitettiin uusiutuvan dieselin tuotanto vuonna 2007. Tämä osoitti, että teknologiamme oli hyödynnettävissä kaupallisessa mittakaavassa”, Kiiski sanoo. “Olin ihmeissäni, sillä olimme onnistuneet luomaan jotakin, johon kukaan meitä aiemmin ei ollut pystynyt. Se myös rohkaisi keksimään uutta”, hän kertoo ylpeänä.

Kasvun vuodet

2000-luvun alkuvuodet olivat muutoksen aikaa, sillä paine hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvoi. Neste teki strategisen päätöksen keskittyä etsimään keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvattamaan uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaansa. Samalla yhtiö laajeni maailmanlaajuisesti perustamalla uusiutuvien polttoaineiden jalostamot Singaporeen (2010) ja Rotterdamiin (2011). 

Kenneth Lim, Refinery Director & General Manager Nesteen Singaporen jalostamolta kertoo, että uudet jalostamot ja niiden myöhemmät laajennukset olivat ja ovat edelleen merkittäviä panostuksia yhtiölle. Neste pystyy kasvattamaan kapasiteettiaan ja tuomaan globaaleille markkinoille lisää vähäpäästöisempiä polttoaineita ja muita uusiutuvia ratkaisuja. “On todella tärkeää, että Neste toimii maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei ole paikallista vaan maailmanlaajuista”, Lim toteaa.

Singeporelaisena hän on seurannut läheltä muutosta, joka on tapahtunut ihmisten käsityksissä Nesteestä vuosien saatossa: “Kun tulin mukaan yhtiöön, Singaporessa ei tiedetty mitään Nesteestä. Mutta kun täällä nykyään opetetaan kouluissa vastuullisuudesta, meidät mainitaan esimerkkinä”, hän kuvaa. “Olen siitä niin ylpeä.”

Uusi rohkea strategia

Nesteen muutos ei tapahtunut vahingossa. Se on tulosta liiketoimintapäätöksistä ja myös strategisista muutoksista, joita on tehty yrityskulttuuriin, toimintatapoihin ja Nesteen brändiinkin.

“Työntekijämme ovat menestyksemme avain. Kaikista myllerryksistä huolimatta Nesteen henki, yhdessä tekeminen ja uusien ratkaisujen etsiminen ovat vieneet meitä eteenpäin”, kertoo Hannele Jakosuo-Jansson, Nesteen henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja.

Muutoksessa onnistuakseen Neste oli juuri oikean kokoinen yhtiö: riittävän suuri vaikuttaakseen asioihin ja riittävän pieni pystyäkseen toimimaan ketterästi. “Uusiutuvien ratkaisujen liiketoiminnan alkutaival oli melko kuoppainen, mutta opimme siitä paljon. Jouduimme vastaamaan moniin haasteisiin ja kysymyksiin, joita nousi sekä yhtiön sisältä että ulkopuolisilta sidosryhmiltä”, Jakosuo-Jansson sanoo.

Neste kuitenkin piti lujasti kiinni visiostaan. Osaltaan se oli yhtiön arvojen sekä avoimen, uuden oppimista ja tekemistä korostavan kulttuurin ansiota. Samoin eletään ja asennetta testataan joka päivä.

Yhdysvalloista tuli 2010-luvulla Nesteelle yhä tärkeämpi markkina-alue. Yhtiö oli jo menestynyt Yhdysvaltojen uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla, mutta oli edelleen melko tuntematon.

Tracy Kiefer, Manager, HR & Administration, on työskennellyt yhtiön Houstonin toimipisteessä Yhdysvalloissa jo yli 30 vuoden ajan. Hän on todistanut omakohtaisesti, kuinka yhtiön on täytynyt muuttua, jotta siitä tulisi kaikkien tuntema yritys. “Mielestäni vaikeampi kysymys olisi, mikä ei ole muuttunut yhtiössä! Olemme muuttuneet täysin tuntemattomasta ihailluksi ja seuratuksi yritykseksi. Menneisyytemme ja nykyisyytemme eroavat toisistaan kuin yö ja päivä”, hän kuvaa.

Nesteen ainutlaatuinen kulttuuri ja jatkuvat oppimis- ja kehitysmahdollisuudet ovat pitäneet Kieferin kiireisenä ja saaneet hänet viihtymään Nesteellä: “En ole koskaan ollut pitkästynyt. Aina on ollut jotakin innostavaa meneillään”, hän toteaa. Myös numerot tukevat Kieferin kertomaa: nykyään Nesteellä on yli 500 työntekijää Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2015 yhtiö vaihtoi nimensä Neste Oil takaisin alkuperäiseksi nimeksi, sillä Neste kuvastaa paremmin yhtiön uusiutuviin polttoaineisiin painottuvaa strategiaa. Jo ennen sitä yhtiö oli siirtänyt painopistettään uusiutuvien, jätteisiin ja tähteisiin perustuvien raaka-aineiden suuntaan. Neste tuottaa uusiutuvaa dieseliä jo Suomessa, Singaporessa ja Alankomaissa ja on lisäksi jatkanut drop-in-ratkaisujen tarjonnan kehittämistä. Niihin lukeutuvat uusiutuva lentopolttoaine sekä Neste RE, joka on vastuullisempi raaka-aine polymeerien ja kemikaalien tuotantoon. Ne ovat muuttaneet ratkaisevasti kuvaa tuotteista, joista Neste tunnetaan.  

Lars Börger, Vice President, Strategy and Long-term Development Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä kertoo, että hän kiinnostui kemiasta jo lapsena, eikä innostus ole koskaan hiipunut. “Polymeerit ja kemikaalit ovat tärkeitä Nesteen toiminnassa, koska meidän voidaan sanoa olevan tekemisissä hiilen hallinnan kanssa. Vaikka hiilestä voidaan irtautua polttoaineiden ja energian tuotannossa, kemiassa hiilestä ei pääse eroon. Kemiassa tarvitaan aina uusiutuvaa hiiltä”, hän sanoo. 

Börger oli osa pientä tiimiä, joka vei Nestettä rohkeasti uuteen suuntaan. Arvoketjuja muokattiin uusiksi niin, että ne perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja kemiallisesti kierrätettyyn muovijätteeseen. “Mielestäni olemme onnistuneet luomaan Nesteelle jalansijaa kemian maailmassa. Emme kuitenkaan pysty muuttamaan koko toimialaa yksin. Tarvitsemme kumppaneita, joiden kanssa meillä on sama visio: on siirryttävä lineaarisista arvoketjuista suljetun kierron arvoketjuihin”, Börger toteaa. 

Muutosmatka

Uusien liiketoiminta-alueiden lisäksi Neste on vauhdittanut muutosta useiden tärkeiden sulautumisten ja yritysostojen avulla varmistaakseen uusiutuvien raaka-aineiden saatavuuden, jotta se pystyisi vastaamaan uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään. Yhtiö on myös perustanut uusia toimipisteitä ympäri maailmaa Euroopasta Yhdysvaltoihin sekä Aasian ja Tyynenmeren alueeseen. 

Veli Matti Latola, Senior Sustainability Manager, on työskennellyt pitkään Nesteellä. Itse asiassa hän vietti lapsuutensa alueella, jossa Nesteen pääkonttori nykyään sijaitsee. “Ensimmäisestä työhuoneestani jopa aukeni näkymä lapsuuteni maisemiin”, Latola naurahtaa. Sen jälkeen hän on ehtinyt työskennellä sekä Suomessa että ulkomailla ja on nähnyt, kuinka yhtiö on vuosien saatossa keskittynyt ratkomaan maailman polttavimpia vastuullisuushaasteita.

Jätteiden ja tähteiden osuus maailmanlaajuisesta uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä on kasvanut tasaisesti yli 90 prosenttiin. Neste on käynnistänyt selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamisesta 2030-luvun puoliväliin mennessä. Muita Nesteen merkittäviä tavoitteita ovat sen asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuoteen 2030 mennessä sekä hiilineutraali ja luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä.

Myös tulevaisuudessa Neste keskittyy kasvustrategiassaan uusiutuvien polttoaineiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen, uusien innovaatioiden tutkimiseen sekä kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kehittämiseen maailmanlaajuisen muovijäteongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä yhtiö tutkii uusia skaalautuvia raaka-aineita ja teknologioita, jotka liittyvät power-to-X-teknologiaan, uusiutuvaan vetyyn, leviin, lignoselluloosaan ja kiinteään yhdyskuntajätteeseen.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus uskoo vahvasti, että tarvitsemme kaikkia mahdollisia ratkaisuja selvitäksemme ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kaltaisista maailmanlaajuisista haasteista. “Ilmastonmuutos ei odota parempia aikoja. Meidän on vähennettävä päästöjä kaikilla osa-alueilla: maalla, merellä ja ilmassa, kaikilla toimialoilla ja elämänalueilla. Meidän on toimittava nyt, jotta voimme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme.”

Neste on 75 vuotta perustamisensa jälkeen valmiina kasvuun ja muutokseen. Maailma muuttuu, mutta Neste ja sen henkilöstö ovat sitoutuneita muutosmatkaan: “Olen todella innoissani tähänastisista saavutuksistamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskon, että meillä on upea matka edessämme”, Lehmus kiteyttää.