Vastuullisuus
30.06.2022

Yhteistyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi

Nina Norjama
Head of Human Rights, Neste

Me Nesteellä uskomme, että oikeiden kumppaneiden löytämisellä on suuri merkitys matkallamme kohti vastuullista liiketoimintaa. Yhteistyön kehittäminen on keskeinen osa myös Nesteen Singaporen laajennushankkeeseen liittyvää ihmisoikeustyötämme. 

Ihmisoikeuskysymyksissä haastavaa on niiden systeeminen luonne, eikä yksittäinen yritys pysty ratkaisemaan niitä yksin. Neste onkin tehnyt yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa Singaporen laajennushankkeen alusta lähtien, jotta ihmisoikeuksia kunnioitetaan hankkeen kaikissa vaiheissa. Jo lopullista investointipäätöstä edeltäneessä suunnitteluvaiheessa riskit arvioitiin yhteistyössä ulkopuolisen ihmisoikeusasiantuntijan kanssa. Arvioinnin tarkoitus oli lisätä ymmärrystämme rakennusvaiheen mahdollisista ihmisoikeusvaikutuksista. Arviointi nosti esille siirtotyöläiset erityisen haavoittuvaisena ryhmänä ja piti toimenpiteitä mahdollisten ihmisoikeusvaikutusten lieventämiseksi työmaalla tarpeellisina. Näiden ja muiden huolenaiheiden ennakointi alusta alkaen loi pohjan sille, että rakennusurakoitsijat ja aliurakoitsijat sitoutuivat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen

Ihmisoikeusriskien arvioinnissa suositeltiin työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi rakennustyömaalla useita toimenpiteitä, jotka otimme käyttöön paikallisten lakien ja asetusten noudattamisen lisäksi. Ennen kaikkea otimme käyttöön toimitusketjun valvontaohjelman; se alkaa mahdollisten toimittajien ja urakoitsijoiden esikarsintaprosessilla, johon liittyy tiukkoja sosiaalisia kriteerejä. Rakennusvaiheen aikana tehtiin sosiaalinen auditointi kaikille suoraan Nesteen kanssa sopimussuhteessa oleville rakennusurakoitsijoille, sekä myös osalle niiden suurimmista aliurakoitsijoista. Työturvallisuuteen kiinnitettiin paljon huomiota. Toteutimme myös monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä toimia, joilla pyrittiin lisäämään työntekijöiden hyvinvointia ja tietoisuutta oikeuksistaan.

Toinen keskeinen hanke oli paikallisen valitusmekanismin luominen. Sen avulla työntekijät voivat turvallisesti esittää työhön liittyviä huolenaiheitaan suoraan Nesteelle rakennustyömaille sijoitettujen ehdotuslaatikoiden kautta. Korjaavat toimenpiteemme pyrkivät aina puuttumaan ongelman juurisyihin ja löytämään optimaalisen ratkaisun yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kun vuoden 2021 lopussa arvioimme saatuja palautteita ja niiden käsittelyä, havaitsimme ehdotuslaatikoiden olevan tehokas kanava työntekijöiden ja johdon välillä. Niiden avulla saadaan käsittelyyn erilaisia kysymyksiä, valituksia ja tiedusteluja. 

Toimimme yhdessä ihmisoikeuksien puolesta

Tehokkaan muutoksen aikaansaaminen vaatii enemmän kuin myönteisten ihmisoikeuskäytäntöjen edistämistä omissa toiminnoissamme ja toimitusketjuissamme. Se edellyttää myös pyrkimystä vaikuttaa laajemmin koko toimialaan. Sosiaalisen auditoinnin päätyttyä vuoden 2022 alussa järjestimme seminaarin kaikille auditointiin osallistuneille yrityksille jakaaksemme kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. 

Toukokuussa 2022 järjestetty tapahtuma nimeltä ”Yhdessä työ- ja ihmisoikeuksien puolesta rakennusalalla” kiteyttää hyvin lähestymistapamme ihmisoikeustyöhön Nesteen Singaporen laajennushankkeessa. Tapahtuma toi yhteen 17 rakennusalan yritystä, myös useita yrityksiä, joiden työ hankkeessa oli päättynyt jo jonkin aikaa sitten. Keskustelimme muun muassa pakkotyöstä, vastuullisesta rekrytoinnista ja elämiseen riittävästä palkasta. Korostimme myös aloitteita, joiden kautta yritykset voivat edistää näitä asioita ja oppia toisiltaan. 

Järjestimme seminaarin, jotta voimme lisätä tietoisuutta merkittävistä ihmisoikeuskysymyksistä ja tarjota osallistuville yrityksille mahdollisuuden luoda yhteyksiä ja verkostoitua. Yhteistyö on avainasemassa sekä ihmisoikeuksien että kaikissa muissakin vastuullisuuden kysymyksissä.

Kirjoittanut
Nina Norjama
Head of Human Rights, Neste