17 Huhtikuu 2019

Neste asetti uudet strategiset ilmastotavoitteet vähentää omia ja asiakkaiden päästöjä

Neste Oyj lehdistötiedote 17. huhtikuuta 2019 klo 9.00 (EET)

Nesteen strategian päivittämisen yhteydessä yhtiö asetti kaksi uutta kunnianhimoista ilmastotavoitetta:

  1. Vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujensa avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa tonnia CO2e* vuoteen 2030 mennessä.

  2. Pienentää oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat.

Asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä nopeutetaan

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Neste on keskittynyt uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Vuonna 2018 Nesteen uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 7,9 Mt CO2e, mikä vastaa yhteensä 1,2 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki). Neste sitoutuu auttamaan asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä vähintään 20 miljoonaa tonnia vuodessa viimeistään vuodesta 2030 alkaen. Päästövähenemä vastaa yli 3 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

”Kärkituotteemme Neste MY uusiutuva dieselTM auttaa jatkossakin vähentämään päästöjä liikenteessä ja Neste MY uusiutuva lentopolttoaineTM lentoliikenteessä. Ratkaisumme uusiutuvien ja kiertotalousmuovien valmistamiseksi puolestaan auttavat muoviteollisuutta sekä muovia käyttäviä aloja pienentämään raakaöljyriippuvuuttaan ja ilmastovaikutuksiaan. Näillä kaikilla on tulevina vuosina merkittävä suora vaikutus fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti,” sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Laajentaakseen tarjontaansa uusille toimialoille ja markkinoille Neste ilmoitti joulukuussa 2018 investoivansa 1,4 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen Singaporessa. Tämä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022 nykyisestä 2,9 miljoonasta tonnista. Samalla Neste kaksinkertaistaa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksensa vuoden 2018 tasolta. Neste suunnittelee tuotantokapasiteetin kasvattamista pitkällä aikavälillä vielä lisää, minkä lisäksi se aikoo tarjota kemiallisesti kierrätettyä muovijätettä polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineeksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Näillä toimilla yhtiö uskoo saavuttavansa kunnianhimoisen päästövähennystavoitteensa.

Nesteen tuotannon hiilijalanjälkeä pienemmäksi vaikka tuotantokapasiteetti kasvaa

”Liiketoimintamme keskittyy päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen yhteiskunnassa. Vaikka aiomme olla nopeampia ja rohkeampia liiketoimintamme kehittämisessä, emme kasvata tuotantokapasiteettiamme huolehtimatta jalostustoimintamme suorista ilmastovaikutuksista. Hyödynnämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa päästöjen hillitsemiseksi, kun otamme uutta kapasiteettia käyttöön”, Vanacker sanoo.

“Arvioimme parhaillaan nykyisiä tuotantolaitoksiamme tunnistaaksemme tehokkaimmat keinot pienentää hiilijalanjälkeämme nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat. Vaikka olemme vielä suunnitteluvaiheessa, tiedämme jo nyt, että keskitymme edelleen energiatehokkuuteen. Porvoossa vuonna 2019 käyttöönotettava uusi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Työskentelemme vielä yksityiskohtaisemman suunnitelman parissa, mutta strateginen suunta on selvä”, Vanacker selventää.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja:
Pekka Tuovinen, Senior Advisor, Sustainability, puh. 010 458 4516, pekka.tuovinen(at) neste.com

* Elinkaaripäästöjen ja niiden vähentämisen laskentamenetelmä on on EU:n uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Lue myös:

Nesteen strategia

Neste valittiin maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon CDP:n Climate Change -arvioinnissa

Neste kolmas maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla

Neste vahvistaa globaalia johtavaa asemaansa uusiutuvissa tuotteissa tekemällä merkittävän investoinnin Singaporeen

Lisätietoja Nesteen päästöistä Nesteen vastuullisuusraportin sivulta 63

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: