20 Tammikuu 2023

Neste ja CINEA allekirjoittivat EU:n innovaatiorahaston rahoitussopimuksen kemiallisen kierrätyksen PULSE-hankkeelle

Neste Oyj, Uutinen, 20.1.2023

The picture depicts a group of people, both men and women, all smiling. Some of them are holding up a large piece of paper signed by others.

Kuva: Rahoitusta saavien yritysten edustajat sekä Kurt Vandenberghe, pääjohtaja, ilmastotoimien pääosasto ja Paloma Aba Garrote, johtaja (vt.), CINEA. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin Brysselissä 19.1.2023 CINEA:n isännöimän Innovation Fund: Financing Innovative Clean Tech -konferenssin yhteydessä. Lähde: CINEA

Neste on saanut päätökseen sopimusprosessin Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) ja Euroopan komission kanssa 135 miljoonan euron rahoituksesta Nesteen kemiallisen kierrätyksen PULSE-hankkeelle (Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy). EU:n innovaatiorahaston myönteinen rahoituspäätös julkistettiin heinäkuussa 2022. PULSE-hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Nesteen omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyä ja jalostamista varten ja integroida nämä teknologiat vähitellen Porvoon jalostamon toimintaan. 

PULSE-hankkeen tavoitteena on nesteytetyn jätemuovin 400 000 tonnin vuotuinen esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti, joka tukee Nesteen tavoitetta prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 alkaen. Hanke on merkittävä askel jätemuovin kemiallisen kierrätyksen kaupallistamisessa, koska sen ansiosta on mahdollista kasvattaa kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia ja kuroa umpeen ero käsittelemättömän nesteytetyn jätemuovin laadun ja petrokemian teollisuuden raaka-aineita koskevien vaatimusten välillä. Hanke edistää myös Euroopan hiili-intensiivisten teollisuudenalojen muutosta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteiden mukaisesti. 

“PULSE on merkittävä askel kemiallisen kierrätyksen teknologioiden edistämiseksi”, sanoo Mercedes Alonso, Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja. “Innovaatiorahaston tuki nopeuttaa kemiallisen kierrätyksen merkittävää laajentamista ja mahdollistaa myös sellaisten jätemuovien kierrätyksen, joita ei vielä nykyisin voida kierrättää. Saamamme tuki myös korostaa työmme merkitystä muovien kierrätysasteen kasvattamiseksi.”

“PULSE-hanke on tärkeä osa Porvoon jalostamomme suunniteltua muutostamaailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamiseksi. Neste ilmoitti syyskuussa 2022 käynnistävänsä strategisen selvityksen tästä Porvoon jalostamon muutoksesta”, sanoo Markku Korvenranta, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja. “Olemme iloisia siitä, että EU:n innovaatiorahasto tunnustaa jalostamojen tärkeän roolin muovien kiertotaloudessa.”

*PULSE on Euroopan unionin rahoittama hanke. Tässä ilmaistut näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) näkemyksiä. Euroopan unioni tai myöntävä viranomainen ei ole vastuussa niistä. 

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi