20 Kesäkuu 2023

Neste ja muut johtavat energiayhtiöt Suomessa yhdistävät voimansa teollisen vetylaakson kehittämiseksi

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 20.6.2023 klo 8

Neste Oyj, Gasgrid Finland Oy, Helen Oy ja Vantaan Energia Oy ovat käynnistäneet yhdessä alustavat tutkimukset teollisen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle. Yhteishanke edistää pyrkimystä tehdä Suomesta johtava eurooppalainen vetytalous, joka luo teollisuudelle investointimahdollisuuksia ja tukee Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteita.

Teollinen vetylaakso yhdistäisi infrastruktuurin, uusiutuvan vedyn varastoinnin sekä siirron ja palvelisi sekä vedyn tuottajia että kuluttajia. Lisäksi tutkimuksissa selvitetään toimialan integraatiomahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusiutuvan vedyn tuotannon yhteydessä syntyy merkittäviä määriä uusiutuvaa lämpöä, jota voidaan käyttää kaukolämmityksessä. 

Yritysten välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vetytalouden kehittämisessä Suomessa. Tämä nostetaan esille myös Suomen hallituksen helmikuussa 2023 hyväksymässä vetyä koskevassa periaatepäätöksessä.

“Neste on nykyään Suomen suurin vedyn kuluttaja. Tarvitsemme uusiutuvaa vetyä, jotta voimme täyttää ilmastositoumuksemme ja saavuttaa hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Vety on olennainen osa prosessejamme, ja tehokkaasti toimiva vetylaakso olisi hyvä tapa hankkia vetyä tulevaisuudessa. Sähköinfrastruktuurin sekä vedyn varastoinnin ja jakelun infrastruktuurin rakentaminen on keskeistä vetytalouden kehittämisessä. Olemalla avoimia yhteistyölle ja etsimällä kumppanuuksia löydämme uusia polkuja ja avaamme mielenkiintoisten mahdollisuuksien maailman”, sanoo uusiutuvasta vedystä vastaava johtaja Outi Ervasti, Neste.

Tarvitaan kustannustehokkaita ratkaisuja vedyn siirtoon ja varastointiin, jotta Suomen vetytalous olisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen. Erilaisten vedyn siirron ja varastoinnin vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointi on ensimmäisiä vaiheita hyvin toimivien vetymarkkinoiden kehittämisessä. Vedyn siirron infrastruktuuri edistää kilpailukykyisten vetymarkkinoiden syntymistä. 

“Gasgrid Finland edistää kansallisen vetyverkon kehittämistä, kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä ja Itämeren alueen vetymarkkinoita. Tuemme teollisuuden investointeja ja kehitämme vetyputkea, joka yhdistää vedyn tuottajat ja kuluttajat”, sanoo vetykehityksestä vastaava johtaja Sara Kärki, Gasgrid Finland.

“Helen haluaa tulla keskeiseksi toimijaksi vetytaloudessa ja suunnittelee laajamittaista vedyntuotantoa Vuosaaren voimalaitosalueella Helsingissä. Lisäksi 3H2-demonstraatiohanke odottaa työ- ja elinkeinoministeriön rahoituspäätöstä. Helen tutkii myös mahdollisuutta hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja varastointiin uudessa Vuosaaren biolämpölaitoksessa. Vety, biopohjainen hiilidioksidi ja laajamittainen tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ovat keskeisiä elementtejä erilaisten hiilineutraalien ratkaisujen rakentamisessa”, sanoo ratkaisuliiketoiminnasta ja tuoteportfolion kehittämisestä vastaava johtaja Sari Mannonen, Helen.

“Vantaan Energian tavoitteena on tulla hiilinegatiiviseksi energiayhtiöksi vuoteen 2030 mennessä hyödyntämällä kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia. Uusiutuva vety on keskeinen tekijä hiilidioksidin talteenotossa ja hyödyntämisessä ja muissa uusissa prosesseissa, joiden avulla väistämättömät päästöt esimerkiksi jätteiden energiakäytön liiketoiminnastamme saadaan hyötykäyttöön. Lisäksi hukkalämpö saadaan käyttöön tuottamalla vetyä kaukolämpöverkon vieressä. Samalla edistetään pääkaupunkiseudun hiilestä irtautumista vähentämällä kaukolämmityksen päästöjä”, sanoo liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri, Vantaan Energia.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste: Outi Ervasti, Vice President, Renewable Hydrogen, Neste. Mediatiedustelut: Nesteen mediapalvelu, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Gasgrid: Sara Kärki, johtaja, Gasgrid Finland Oy, ja operatiivinen johtaja, Gasgrid Vetyverkot Oy, sara.karki@gasgrid.fi, puh. 040 158 1722. Haastattelupyynnöt Gasgridin viestintäosaston kautta: satu.linkola@gasgrid.fi, puh. 046 877 3392

Helen: Sari Mannonen, johtaja, ratkaisuliiketoiminta ja tuoteportfolion kehitys, Helen Oy
sari.mannonen@helen.fi, puh. 045 265 1345

Vantaan Energia: Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Vantaan Energia Oy
kalle.patomeri@vantaanenergia.fi, puh. 050 529 4158

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi