20 Helmikuu 2023

Neste kannattaa kunnianhimoisia hiilidioksidipäästönormeja – kaikki vaihtoehdot otettava huomioon raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Neste Oyj, Uutinen, 20.2.2023

Tämä on käännös Neste Oyj:n uutisesta, joka julkaistiin alun perin englanniksi 15.2.2023. Voit lukea alkuperäisen uutisen englanniksi täältä: https://www.neste.com/releases-and-news/transportation/neste-supports-ambitious-carbon-emission-standards-calls-inclusive-approach-decarbonization

Euroopan komissio on julkaissut arviointinsa raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeista, mihin perustuen se edellyttäisi kyseiseltä sektorilta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 90 %:lla vuoteen 2040 mennessä. Neste suhtautuu myönteisesti poliittisiin toimiin, joilla vähennetään tieliikenteen päästöjä Euroopassa. Jatkamme merkittäviä investointeja uusiutuviin liikennepolttoaineisiin Euroopan unionin nettonollatavoitteiden tueksi.

”Neste tukee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa: viime vuonna uusiutuvat ratkaisumme auttoivat asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti 11,1 miljoonaa tonnia. Uskomme kuitenkin, että tällaiset päästövähennykset ovat mahdollisia vain siksi, että käytettävissämme on erilaisia vaihtoehtoja”, sanoo Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila. ”Haluaisimme välttää skenaariot, jotka sitovat Euroopan yksittäiseen teknologiseen ratkaisuun tai luovat riippuvuutta yksittäiseen energialähteeseen. Komission ehdotuksen edetessä nyt lainsäädäntöprosessiin, haluaisimme nähdä tukea kaikkia uusiutuvia ja päästöjä vähentäviä polttoaineita kohtaan. Etenkin tukea tarvitsisivat vaihtoehdot, jotka tarjoavat välittömän ratkaisun päästöjen vähentämiseen. Liian kapea keskittyminen tiettyihin teknologioihin voi tahattomasti tehdä päästövähennyksistä mahdottomia alueilla, joilla sähköistyminen on erityisen vaikeaa.”

Täydellinen ja nopea päästöjen vähentäminen on helpompaa, kun vaihtoehtoja on useita

Liikenteen osuus kaikista Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä on yli 25 %. Tieliikenteen lisääntyminen – sekä ajoneuvojen lukumäärän että ajettujen kilometrien osalta – on kumonnut ajoneuvojen suunnittelun ja moottoriteknologian kehityksen positiiviset vaikutukset päästöihin, minkä vuoksi kokonaispäästöt ovat kasvaneet 30 viime vuoden aikana. Tällä hetkellä EU:ssa on käytössä noin 6,2 miljoonaa kuorma-autoa, joiden keskimääräinen ikä on 14 vuotta. Lisäksi Euroopan komission hiilidioksidipäästönormiasetusta varten teettämä vaikutusten arviointi osoittaa, että vähintään 70 % viime aikoina myydyistä kuorma-autoista käyttää dieselpolttoainetta vuonna 2030. Poliittisten päättäjien olisi tutkittava useita rinnakkaisia ratkaisuja näiden raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska raskaan kaluston sähköistämisessä voi olla merkittäviä haasteita.

Kun valitsemme oikeanlaiset toimet fossiilivapaan tieliikenteen luomiseksi, voimme välttää raskaiden hyötyajoneuvojen jäämisen sekä välittömien että tulevien päästöjä vähentävien ratkaisujen ulkopuolelle. Yksi keskeisistä ratkaisuista ovat uusiutuvat polttoaineet, joiden avulla raskaiden hyötyajoneuvojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää välittömästi ja tehokkaasti.

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi