13 Helmikuu 2023

Nesteen uusiutuvat ratkaisut auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti 11,1 miljoonaa tonnia vuonna 2022

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 13.2.2023 klo 11

Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla, joilla voidaan korvata fossiilisia tuotteita. Vuonna 2022 Nesteen uusiutuvat ratkaisut auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään maailmanlaajuisesti yhteensä 11,1 miljoonaa tonnia*. Määrä vastaa 1,8 miljoonan EU-kansalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki) tai neljän miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

”Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuoteen 2030 mennessä, ja edistymme tavoitteemme toteuttamisessa. Käynnissä olevat strategiset hankkeemme laajentavat uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiamme tulevina vuosina, mikä tukee pyrkimyksiämme kasvattaa hiilikädenjälkeämme”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus.

Nesteen uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 3,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Nesteen käynnissä oleva Singaporen jalostamon laajennushanke ja yhteistoiminto Marathon Petroleumin kanssa Kalifornian Martinezissa kasvattavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteetin 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä. Nesteestä tulee samalla ainoa globaali uusiutuvien polttoaineiden sekä polymeerien ja kemikaalien valmistuksen uusiutuvan raaka-aineen toimittaja, jolla on tuotantoa kolmella mantereella. Kun Nesteen Rotterdamin jalostamon laajennushanke saadaan päätökseen, se kasvattaa yhtiön uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteetin 6,8 miljoonaan tonniin vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi Neste on ryhtynyt selvittämään Porvoon jalostamon siirtymää maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi. 

“Neste laskee tuotteidensa ja ratkaisujensa hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-aineiden tuotannosta lopputuotteen loppukäyttöön asti. Uusiutuvat ja kiertotaloustuotteemme vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja auttavat asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään tai tuotteidensa hiilijalanjälkeä”, Lehmus jatkaa.

Neste on sitoutunut vähentämään tuotantonsa kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi Neste on sitoutunut pienentämään myytyjen tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä** 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna ja tekemään yhteistyötä toimittajien ja kumppanien kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennysten laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvan energian RED II -direktiivin (EU) 2018/2001 ja Kalifornian Low Carbon Fuel Standard (LCFS) -metodiikan mukainen. LCFS-metodiikkaa on sovellettu kasvihuonekaasujen raportoinnissa Yhdysvalloissa myytyihin määriin vuoden 2022 alusta lähtien.

**) Käyttövaiheen päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt myydyn energian kokonaismäärällä (gCO2e/MJ).

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi