Liikenne
22.01.2020

Biopolttoaineet ovat tehokas tapa vähentää liikenteen päästöjä

Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste

Helsingin Sanomat kysyi (HS 21.1.2020) ”vähentääkö biopolttoaineen tankkaaminen liikenteen päästöjä”. Kysymys on olennainen ja ajankohtainen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan samana päivänä julkistaman päästöennusteen pohjalta vaikuttaa, ettei hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 ole toteutumassa nykyisillä ilmastopolitiikan toimilla. 

Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä, sillä ne muodostavat 90 % liikenteen kokonaispäästöistä, jotka puolestaan ovat viidesosa Suomen kokonaispäästöistä.

Suomessa on käytössä biopolttoaineiden jakeluvelvoite, jonka johdosta vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myydystä polttoainemäärästä on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tänä vuonna joka viides kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Vuonna 2030 osuus on jo lähes kolmas osa, sillä vuonna 2019 uudistettu jakeluvelvoite laki vaatii, että biopolttoaineiden osuus nousee 30 %:iin vuonna 2029.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite on ollut tehokas ja ennustettava tapa vähentää tieliikenteen ilmastopäästöjä. Se takaa, että uusiutuvaa polttoainetta on kasvava osuus kaikesta myydystä polttoaineesta. Jakeluvelvoite ei kuitenkaan tarkoita, että kuluttajina tai yrityksinä tekemämme ratkaisut olisivat merkityksettömiä. Uusiutuvan dieselin käyttö pienentää autoilijan omaa hiilijalanjälkeä jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Ilmastotietoisia valintoja tekevät kuluttajat ja yrittäjät ovat edelläkävijöitä, joiden toiminta voi johtaa uusiin poliittisiin päätöksiin.

Jakeluvelvoite nykyisellään tai muutkaan jo päätetyt ilmastotoimet eivät ole yksinään riittäviä. Nyt tarvitaankin hallitukselta lisätoimia, jotta Suomen 2035 hiilineutraalisuus tavoite saavutettaisiin. Esimerkiksi Ruotsi kannustaa verohelpotusten avulla yrityksiä tuomaan markkinoille uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen asettaman määrän. Siellä korkeasekoitteiset biopolttoaineet on vapautettu valmisteverosta, kun ne tuodaan markkinoille jakeluvelvoitteen ulkopuolella. Tämän mallin  tuominen Suomeen antaisi mahdollisuuden uusiin päästövähennyksiin.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja tieliikenteen päästöjen vähentäminen ovat valtavia globaaleja, mutta ratkaistavissa olevia haasteita. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi kaikkia ratkaisuja tarvitaan. Osa ratkaisuista on vielä suunnittelupöydillä ja tuotekehityksessä. Uusiutuvat polttoaineet ovat kuitenkin jo nyt käytettävissä, ne sopivat nykyiseen autokantaan ja ne ovat tehokas tapa vähentää päästöjä.

Jakeluvelvoite on vähentänyt tieliikenteen päästöjä lähes 10 miljoonalla tonnilla* ja luonut Suomeen maailman johtavia biopolttoaineiden valmistajia. Ilmastopolitiikalla voidaan jouduttaa muutosta ja samalla luoda edellytyksiä uusille innovaatioille. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä vastuullisten valintojen tekemisessä.

*) Lähde: Tilastokeskus, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2018, sivu 23. Jakeluvelvoitteen ansioista vuosina 2008–2018 on liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vältetty yhteensä 9,3 miljoonaa tonnia. Vuoden 2019 luvut eivät ole vielä saatavilla.

Kirjoittanut
Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste