1 Joulukuu 2022

Tutkimus: suomalaiset ajavat nyt ilmastoystävällisemmin kuin keväällä

Neste Oyj, Uutinen, 1.12.2022

Neste ja Ajotunti.fi-autokoulu tutkivat toukokuussa ja syyskuussa 2022 ajotavan ja -opetuksen vaikutusta ilmastopäästöjen vähentämiseen*. Vastauksista kävi ilmi, että suomalaiset ovat parantaneet ajotapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan.

Suomalaiset huomioivat ympäristötekijät aiempaa paremmin ajaessaan autoa. Toukokuussa 2022 tehdyn kyselyn mukaan 69 % autoilijoista kertoi tietävänsä, miten autolla voi ajaa ilmastoystävällisemmin. Kesän jälkeen ilmastoystävällisemmän ajotavan tiedostavien kuljettajien määrä oli noussut jo reilusti yli 80 %:n. Lisäksi omasta mielestään ilmastoystävällisemmin autoilevien määrä oli noussut kymmenellä prosenttiyksiköllä 54 %:sta 64 %:iin. Tutkimukseen vastaajat listasivat myös keinoja, joilla omaa ajamista voi kehittää ympäristönäkökulmasta; erityisesti maltillinen ajonopeus mainittiin yhtenä keskeisenä tapana. 

Ilmastoystävällisemmässä ajotavassa hyödynnetään taloudellisen ajamisen periaatteita, joiden avulla autoilija pystyy vähentämään sekä päästöjä että polttoainekuluja. Kuluneen vuoden aikana esillä olleet ajamisen kustannukset ovat osaltaan vaikuttaneet suomalaisten ilmastoystävällisempään ja päästöjä vähentävään ajotapaan. 

Tunteet vaikuttavat ajotyyliin

Ajotapaan vaikuttaa usein ajateltua enemmän se, minkälaisia tunteita ajettaessa koetaan. Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että autoiluun liittyy paljon tunteita, ja että etenkin 18–24-vuotiaille autoilu on tärkeää myös muuten kuin liikkumisen välineenä (62 %).

“Tunteet vaikuttavat kaikkeen ihmisen käyttäytymiseen, myös liikenteessä. Liikenteessä herää helposti tarve päästä edessä hitaammin ajavan ohi, ja ohitus tehdään usein turhan raivokkaasti. Tämä palkitsee psykologisesti väärällä tavalla, kun aivot oppivat, että ohittamalla hitaamman autoilijan pääsee ärtymyksestä eroon onnettomuusriskistä huolimatta. Jos liikenteessä pitää maltin mukana, on toiminta usein paljon loogisempaa, turvallisempaa ja ilmastoystävällisempää“, sanoo liikennepsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja, neuropsykologi Sari Kukkamaa. 

Positiivisten tunteiden kokeminen ratin takana johtaa usein myös rauhallisempaan ajotapaan. Liikenteen sujuessa, aikataulussa pysyttäessä ja lempimusiikkia kuunneltaessa noin 20 % vastaajista kertoo ajavansa rauhallisemmin. Ruuhka ja muut liikennetukokset, huono sää tai muuten vaaralliset keliolosuhteet sekä myöhästyminen puolestaan aiheuttivat vastaajissa negatiivisia tunteita. 20 % vastaajista koki, että keskittyminen herpaantuu ja ajatukset alkavat harhailla, mikä tekee keskittymistä ja ennakoimista vaativasta ilmastoystävällisestä ajamisesta haastavaa.

Tiedon lisääntyminen muovaa ajotapoja – vanhat uskomukset istuvat tiukassa

Vaikka suomalaisten ajotavat ovat muuttuneet jo aiempaa ilmastoystävällisemmiksi, syyskuussa toteutetun kuluttajakyselyn mukaan vielä 25 % vastaajista uskoo, että ilmastoystävällisempi ajaminen lisää ajomatkan kestoa. Noin joka kymmenes vastaaja uskoo, että ilmastoystävällisempi ajaminen lisää ajamisen kustannuksia. Viidennekselle vastaajista suurin este ilmastoystävällisemmälle ajotavalle oli, että sen saavuttaakseen omia ajotottumuksia pitäisi muuttaa. Naiset kokivat totutuista ajotavoista poikkeamisen miehiä vaikeammaksi, samoin sen, että ilmastoystävällisemmän ajamisen vinkit eivät aina ratin takana juolahda mieleen. 

“Ilmastoystävällisempään ajamiseen liittyvät uskomukset ovat yleisiä. Keväällä tehdyissä ilmastoystävällisemmän ajamisen ajotesteissä päästöjen määrät laskivat pienillä teoilla keskimäärin 11 %. Myös positiiviset kustannuksia alentavat vaikutukset pitkällä tähtäimellä ovat huomattavat”, liikenneopettaja Kristiina Anunti kertoo.

“Tavoitteenamme on tehdä autoilusta kokonaisvaltaisesti kestävämpää. Tätä työtä on tehtävä pitkäjänteisesti, ja aihetta on tarkasteltava monista eri näkökulmista. Myös keväällä 2022 toteutetulla ilmastoystävällisemmän ajotavan CO2 Friendly Driving -kampanjalla halusimme opastaa suomalaisia autoilijoita ympäristöystävällisempään ajotapaan. Kesän lomakuukausina suomalaiset ajavat eniten, siksi uudistimme kyselytutkimuksen syksyllä. Halusimme selvittää, onko ajotavoissa oikeasti tapahtunut muutosta kevään jälkeen. Iloksemme syyskuun kyselyn vastauksista sekä kesän liikennedatasta kävi ilmi, että suomalaiset ajavat nyt ilmastoystävällisemmin kuin keväällä. Lähestyvää joululomakauden autoilua ajatellen on jälleen hyvä aika päivittää omaa ajotapaa ja yhä ilmastoystävällisempään suuntaan. Jokainen voi vaikuttaa siihen, että liikenteen päästöt vähenevät”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön markkinoinnista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Mika Hyötyläinen.

*) Nesteen kyselytutkimukset toteutettiin valtakunnallisena kuluttajapaneelina IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen välityksellä aikavälillä 14.-26.9.2022 ja 11-23.5.2022. Kumpaankin kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 1 000 suomalaista kuluttajaa.

Tutustu Nesteen ja Ajotunti.fi:n kanssa yhteistyössä toteuttamaan ja ilmastoystävällisemmästä ajotavasta kertovaan verkkosivuun ja vinkkeihin liikenteen päästöjä vähentävästä ajotavasta: https://www.neste.fi/co2friendlydriving

Lisätietoja:

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita

Liikennepsykologian ammatillinen työryhmä: puheenjohtaja Sari Kukkamaa, neurosaana@gmail.com

Ajotunti.fi: Kristiina Anunti, liikenneopettaja, info@nettiopetus.fi, puh. 044 253 9616.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

Ajotunti.fi lyhyesti

Ajotunti.fi on uusi palvelu, josta pääset valitsemaan itse oman liikenneopettajasi! Ajotunti.fi-palvelussa voit suorittaa koko henkilöauton ajokortin tai varata palvelusta vain yksittäisiä ajotunteja. Teoriatunnit suoritetaan kätevästi nettiluokassa ja ajotunnit kouluttaa valitsemasi ammattilainen. Palvelusta myös ilmastoystävällisen ajotavan koulutukset sekä muut ajotapakoulutukset jo ajokortin omaaville ja yrityksille. Lue lisää: Ajotunti.fi.

Liitetiedostot: