1 Joulukuu 2020

Quebecin hallinto tukee BioÉnergie La Tuquen, Nesteen ja Atikamekw-heimoneuvoston yhteistä biopolttoainehanketta

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 1.12.2020, klo 12.30

5,9 miljoonan Kanadan dollarin investointi osana Transition Énergétique Québecin ohjelmaa

Quebecin hallinto on ilmoittanut myöntäneensä 5,943 miljoonaa Kanadan dollaria (n. 3,85 miljoonaa euroa) voittoa tavoittelemattomalle BioÉnergie La Tuque (BELT) -järjestölle osana Transition Énergétique Québec (TEQ) -laitoksen Technoclimat-ohjelmaa. Rahoitus kohdistuu hankkeeseen, jossa kehitetään ja testataan kehittyneiden biopolttoaineiden tuottamisen mahdollisuuksia paikallisesti Quebecin La Tuquen alueelta hankituista metsäteollisuuden jätteistä ja tähteistä. Rahoituksen avulla jatketaan biopolttoainelaitoshankkeen kehittämistä ja laitoksen suunnittelua. Tällä työllä on suuri merkitys valmisteltaessa päätöstä uusiutuvia polttoaineita valmistavan uuden laitoksen rakentamisesta alueelle. 

BELT, Atikamekw-heimoneuvosto ja Neste, maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja, ovat tehneet yhteistyötä hankkeen parissa vuodesta 2017 lähtien. Yhteistyökumppanit ovat yhdessä arvioineet vastuullisesti hankitun metsäbiomassan, erityisesti hakkuutähteiden – kuten myyntiin kelpaamattomien oksien ja latvojen – käyttömahdollisuuksia vastuullisesti tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. Valmistuttuaan biojalostamo valmistaisi kehittyneitä uusiutuvia biopolttoaineita Quebecin Haute-Mauricien alueelta peräisin olevista metsänhakkuutähteistä.

Biojalostamohanke on Quebecin hallinnon vihreän talouden tavoitteiden mukainen. Kehittyneet biopolttoaineet ovat yhteensopivia olemassa olevan infrastruktuurin kanssa ja tarjoavat siten erinomaisen mahdollisuuden energiasektorin transformaation tukemiseksi. Toteutuessaan biojalostamo mahdollistaisi  liikenteestä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen merkittävän vähentämisen Quebecissä, minkä ansiosta provinssi pystyisi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti tämänhetkisiä arvioita enemmän.

Hanke tukee myös Quebecin bioenergiasektorin kehitystä, ja sillä voi olla myönteinen vaikutus paikalliseen talouteen. Hanketta voidaan pitää tärkeänä askeleena provinssin kehittäessä vastuullisesti tuotettavien biopolttoaineiden tuotantovalmiuksiaan. Tällaisten polttoaineiden kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan sekä paikallisesti että koko Kanadassa, koska sekä Quebecin provinssin että liittovaltion hallinnot jatkavat vähähiilisen polttoainestandardin toimeenpanoon tähtääviä toimia. Vähähiilisten uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa myös globaalisti, koska yritykset ja kaupungit ympäri maailmaa etsivät tapoja saavuttaa ilmastotavoitteensa.  

Quebecin nykyinen metsäteollisuus ja sitoutuminen vastuulliseen metsänhoitoon tarjoavat provinssille hyvät lähtökohdat metsätähteisiin perustuvien uusiutuvien tuotteiden kuten biopolttoaineiden jalostukseen. Jos hakkuutähteet jätetään metsiin ja hyödyntämättä, metsän uusiutuminen hidastuu, mikä vaikuttaa metsän kykyyn sitoa hiiltä. Kun osa tähteistä poistetaan metsistä ylläpitäen samalla metsämaan uusiutumiskykyä, tuetaan Quebecin kestävää metsänhoitoa ja ylläpidetään biodiversiteettiä.

”Alue on kehittynyt metsänhakkuun ympärille, mutta hakkuutähteet jäävät tällä hetkellä maatumaan metsiin. Energia-alan muutoksessa kohti vihreämpää taloutta jätteiden hyödyntämiseen pohjautuvat hankkeet vastaavat myös Atikamekw-heimon arvoja, joiden mukaan alueen resurssien hyödyntämistä tulee kehittää. Kyseiset teollisuudenalat eivät ole täydellisiä, mutta toimimalla viisaasti voimme yhdistää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kehityksen”, sanoo Atikamekw-heimon päällikkö Constant Awashish.

”Biojalostamohankkeemme on hyvä esimerkki alueellisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa on mukana monia paikallisia toimijoita, kuten Atikamekw-heimoneuvosto, Coopérative Forestière du Haut-St. Maurice, La Tuquen metsäkoulu, FPInnovations ja UQTR-yliopisto, sekä yhteistyökumppanimme Neste, maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden valmistaja ja maailman kolmanneksi vastuullisin yhtiö. Hanke tukee merkittävästi paikallisyhteisöjen taloudellista kehitystä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä Quebecissä. Haluamme lämpimästi kiittää Quebecin hallintoa tästä hankkeen esikaupalliseen vaiheeseen tehdystä merkittävästä taloudellisesta panostuksesta, jolla osoitetaan luottamusta ja tukea visiollemme”, toteaa BELTin johtaja Patrice Bergeron.

”Neste on kiitollinen Quebecin hallinnon myöntämästä rahoituksesta, joka osoittaa hallinnon vahvan tuen tavoitteellemme tuoda markkinoille lisää paikallisista raaka-aineista valmistettuja vähäpäästöisiä polttoaineita. Biopolttoaineiden tuotannon lisäämisellä on olennainen rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Sillä voidaan tukea myös paikallisten ja globaalien päästövähennystavoitteiden saavuttamista”, sanoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors. ”Pitkäaikainen yhteistyömme BELTin kanssa on erinomainen esimerkki niistä monista aloitteista, joissa Neste on mukana torjumassa ilmastonmuutosta globaalisti.”

”La Tuquen bioenergiahankkeella on valtava mahdollisuus luoda edellytykset ensimäisen biojalostamisen perustamiselle ja uusiutuvien polttoaineiden valmistamiselle metsäteollisuuden tähdeperäisestä biomassasta. Tämä teknologian demonstraatiohanke on linjassa Quebecin suunnitellun energiatransformaation kanssa ja osa vähähiilisen talouden visiotamme. Voimme yhdistää voimamme vastuullisen energian tulevaisuuden luomiseksi”, sanoo energia-asioista, luonnonvaroista ja Côte-Nordin alueesta vastaava ministeri Jonatan Julien.

”Menestys sosiaalisissa, taloudellisissa ja ympäristöasioissa edellyttää meiltä kunnianhimoa ja järjen käyttöä. Tämäntyyppisten hankkeiden kehittäminen mahdollistaa paremman tulevaisuuden”, summaa Constant Awashish.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoa: 

Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Patrice Mangin, CEO of Bioenergy La Tuque, puh. +1 819 386 1556, patrice.mangin@uqtr.ca

Réjean Néquado, puh. +1 819 676 7139, rnequado@atikamekwsipi.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

BELT in brief

Bioenergy La Tuque (B.E.L.T.) is a non-profit organization founded in 2015 with the objective of implementing all the conditions conducive to the realization of the first biorefinery based on forest residues for the manufacture of renewable fuels in La Tuque. BELT headquarters are in Wemotaci, Quebec, and its business place at CNA headquarters in La Tuque, Quebec. https://www.facebook.com/BELT04/ 

Atikamekw Nation Council in brief

As a tribal council, the Council of the Atikamekw Nation (CNA) provides various services to the communities. The CNA also assumes a role of political representation for the Atikamekw Nation through the office of the President/Grand Chief elected by universal suffrage by all the members of the Atikamekw Nation, collectively holder of ancestral rights and title.

Liitetiedostot: