22 Joulukuu 2021

Nesteen tavoite sataprosenttisesti uusiutuvan sähkön käytöstä toteutuu etuajassa Suomessa ⎯ uusi sopimus vesivoiman käytöstä Vattenfallin kanssa

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 22.12.2021 klo 9

Neste on solminut ensimmäisen sopimuksensa uusiutuvan vesivoiman käytöstä Vattenfallin kanssa, joka on yksi Euroopan suurimmista sähkön ja lämmön tuottajista ja vähittäismyyjistä. Vesivoima toimitetaan Vattenfallin pohjoismaisista vesivoimaloista, ja toimitukset alkavat tammikuun 2022 alussa.

Neste on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta ja pienentämään ilmastopäästöjä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Tämän tueksi yhtiöllä on kolme ilmastositoumusta, jotka kattavat oman tuotannon* kasvihuonekaasupäästöjen, Nesteen myymien tuotteiden käytön päästöintensiteetin** ja asiakkaiden päästöjen vähentämisen Nesteen uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden avulla.

Osana ilmastositoumuksiaan Nesteen tavoitteena on siirtyä käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteeseen päästäkseen Neste on uuden vesivoimasopimuksen ohella lisännyt uusiutuvan sähkön käyttöä Porvoon jalostamolla tuulivoiman avulla ja sopinut tuulivoiman toimituksista kumppaniensa Statkraftin, Ilmattaren ja Fortumin kanssa.

Uuden vesivoimasopimuksen ansiosta Neste saavuttaa uusiutuvan sähkön tavoitteensa Suomessa jo vuonna 2022. Myös Nesteen muiden tuotantolaitosten siirtyminen uusiutuvaan sähköön on edistynyt suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi Rotterdamin jalostamon vuonna 2021 käyttämästä sähköstä noin 75 % on ollut alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa sähköä.

“Tavoitteenamme on tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Toteutamme näitä kunnianhimoisia tavoitteita muun muassa vähentämällä tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtymällä uusiutuvan sähkön käyttöön. Solmimamme vesivoimasopimuksen ansiosta tulemme jo alkuvuodesta 2022 saavuttamaan tärkeän merkkipaalun, kun Porvoon jalostamomme ja toimintomme Naantalissa käyttävät sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Tulemme jatkamaan aktiivista työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi”, sanoo Markku Korvenranta, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja.

Vattenfallin kanssa tehty sopimus vastaa vuositasolla 800 GWh alkuperätakuilla (Guarantee of Origin) hankittua uusiutuvaa sähköä, joka on noin 67 % Porvoon ja Naantalin toimipaikkojen sähkönkulutuksesta. Siirtyminen täysimääräisesti uusiutuvan sähkön käyttöön vähentää Nesteen Porvoon ja Naantalin toimipaikkojen sähkönhankinnan epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt*** nollaan.

*) Greenhouse Gas -protokollan mukaiset Scope 1 ja 2 -päästöt, jotka sisältävät omaan tuotantoomme liittyvät päästöt.
**) Greenhouse Gas -protokollan mukaiset Scope 3 -päästöt, jotka sisältävät kaikki muut merkittävät päästöt koko arvoketjussamme. Nesteelle tärkeimmät Scope 3 -kategoriat ovat myytyjen tuotteiden, ostettujen tavaroiden ja palveluiden käyttö sekä raaka-aine- ja tuotekuljetukset. Myytyjen tuotteiden päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytön päästöt myydyn energian kokonaismäärällä (gCO2e/MJ).
***) Greenhouse Gas -protokollan mukaiset Scope 2 -päästöt.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00). 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi