Julkaistu

Innovaatio

+ Show more topics - Hide topics
Innovaatio
Innovaatio

VTT ja Neste sopivat power-to-liquids-demonstraatioympäristön rakentamisesta hiilidioksidin talteenottoon sekä vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon

Innovaatio
Innovaatio

Neste ja Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) allekirjoittavat EU:n innovaatiorahaston rahoitussopimuksen puhtaan vedyn hankkeesta Porvoon jalostamolla

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos

Nesteen markkinoihin ja innovaatioihin keskittyvä raportti tarjoaa ratkaisuja uusiutuvalle ja kiertotalouteen perustuvalle tulevaisuudelle

Innovaatio
Innovaatio

Neste lahjoittaa miljoona euroa suomalaisille yliopistoille

Innovaatio
Innovaatio

Neste etenee kumppaniensa kanssa toteutusvaiheeseen MultiPLHY-hankkeessa, jonka tavoitteena on demonstroida uusiutuvan vedyn tuotantoa Nesteen Rotterdamin jalostamolla

Innovaatio
Innovaatio

Neste saa rahoitusta EU:n innovaatiorahastolta Porvoon jalostamon kehittämiseksi vihreän vedyn tuotantoon ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin

Innovaatio
Innovaatio

Nesteen liiketoiminta-alustojen innovaatiohankkeet etenevät luoden pohjaa uusiutuvien ja kiertotalousratkaisuiden tulevaisuuden kasvulle

Tuottevampia tankkauksia Innovaatio
Innovaatio

Tuottavampia tankkauksia

Innovaatio
Innovaatio

Nesteen Veturi-kumppanuusohjelma lähtee kaupallistamaan sähköpolttoaineita

Sivut