Ilmastonmuutos
28.05.2019

Nesteen biopolttoaineiden liiketoiminta sai alkunsa yli 20 vuotta sitten

Pekka Tuovinen
Senior Advisor, Vastuullisuus, Neste

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kirjoitti joulukuussa 2018 Nesteen roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Hän esitti ajatustensa taustaksi Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) erikoisraportin ja Nesteen oman muutosmatkan.

“Visiomme mukaisesti jatkamme tulevinakin vuosina positiivisen ilmastovaikutuksemme kasvattamista lisäämällä biopohjaisten ja kierrätysraaka-aineiden käyttöä Nesteen omissa tuotantoprosesseissa ja tuotteissa”, hän totesi.

Uudistimme huhtikuussa 2019 Nesteen strategian ja määritimme uudet ilmastotavoitteet. Ne koskevat asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuodesta 2030 alkaen ja Nesteen omasta tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämistä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat.

Riippumattomuus uusiutumattomista raaka-aineista

Pitkäjännitteinen suunnittelu ja erittäin suuri kunnianhimo ovat olleet luonteenomaisia Nesteelle jo yhtiön alkuajoista alkaen. Kirjoitimme Nesteen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden vuosiraportissa jo vuonna 1998 seuraavasti: 

“Ilmastonmuutos, Kioton sopimus ja kestävä kehitys ovat maailmanlaajuisia kysymyksiä, jotka sopivat vaikeasti yhteen uusiutumattomien raaka-aineiden käytön kanssa. Kuljetusten ja liikkumisen tarve eivät vähene, mutta polttoaineet ja energiamuodot voivat muuttua. Vaihtoehtoa öljylle etsitään mm. vetytalouden suunnasta. Siirtymävaiheenkin aikana Neste tarjoaa hyviä tuotteita ja palveluja liikenteelle ja teollisuudelle. Riippuvuutta uusiutumattomista raaka-aineista on järkevää vähentää siinä tahdissa, kun osaaminen ja tekniikat sallivat.”

Cover of report

Neste ja IVO olivat tuolloin juuri yhdistyneet Fortum-energiayhtiöksi. Öljynjalostuksen silloinen johtaja Risto Rinne puhui usein ilmastonmuutoksen merkityksestä. Hänen mielestään yhtiö tarvitsi jonkinlaisen biokomponentin ”uusiutumattomien raaka-aineiden lisäksi”.

Nesteen vahva tutkimus- ja kehitysosasto oli hakenut patenttia NEXBTL-vetykäsittelyteknologialle jo vuonna 1996. Tämä uusiutuvan dieselin patentti oli käyttämättömänä vuosituhannen vaihteeseen asti. 

Öljy-yhtiön nimeksi tuli Neste Oil vuonna 2004, jolloin yhtiö pilkottiin Fortumista. Yhtiö loi toimitusjohtaja Rinteen johdolla uuden strategian. Hallitus tuki rohkeaa strategiaa, jolla tavoiteltiin kasvua uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnalla.

Uskalias strategia toteutettiin nopeilla investointipäätöksillä. Ensin rakennettiin kaksi pienempää uusiutuvan dieselin tuotantoyksikköä Porvooseen, minkä jälkeen Singaporeen ja Rotterdamiin rakennettiin isommat tuotantolaitokset. Uudet laitokset alkoivat tuottaa tulosta muutaman vuoden jälkeen.

Uusiutuvien tuotteiden osuus Nesteen tuloksesta on kaksi kolmasosaa

Nykyisin Nesteellä on oma biokomponenttinsa, josta se on luonut uuden kasvualueen. Nesteen uusiutuvien tuotteiden osuus yhtiön tuloksesta on kaksi kolmasosaa. Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja tilanteessa, jossa erityisesti biopolttoaineilla ja sähköautoilla siirrytään kohti entistä kestävämpää liikkumista.

Raportissamme kaksi vuosikymmentä sitten esitetty johtopäätös – ”Riippuvuutta uusiutumattomista raaka-aineista on järkevää vähentää siinä tahdissa, kun osaaminen ja tekniikat sallivat” – on edelleen ajankohtainen ja useimmat yhteisöt tekevät työtä tämän päämäärän eteen. 

Varhainen tietoisuus ilmastonmuutoksesta, tulevaisuuden visio sekä johdon vankka sitoutuminen ovat osoittautuneet erinomaiseksi liiketoimintakonseptiksi, joka luo arvoa Nesteen sidosryhmille. Haluamme säilyttää kehitysvauhtimme myös jatkossa.

Teemme työtä Nesteen markkinoiden laajentamiseksi lentoliikenteeseen ja polymeereihin. Haluamme lisäksi muovijätteen kemiallisen kierrätyksen tarjoajaksi, laajentaa Nesteen ainutlaatuista globaalia raaka-ainepohjaa sekä säilyttää johtavan asemamme uusiutuvien tuotteiden tuottajana. 

Tavoitteemme ovat korkealla ja toimimme entistä nopeammin ja rohkeammin niiden saavuttamiseksi. 

Kirjoittanut
Pekka Tuovinen
Senior Advisor, Vastuullisuus, Neste